2012-10-06 16:42:59

Pr. Lombardi: Sinode būs klausīšanās un koleģialitātes laiks


Visas pasaules bīskapi atkal pulcējas uz Sinodi. Pārdomās par gaidāmo notikumu kavējas priesteris Federiko Lombardi. Viņš raksta, ka uz Sinodi bīskapi ierodas ne tikai, lai runātu, bet arī lai klausītos – lai kopā klausītos Dieva Vārdu, un iepazītos ar citu bīskapu pieredzi, kas ir izkaisīti visā pasaulē, lai apmainītos ar jauno laiku valodu, kas ļauj saprasties, neraugoties uz milzīgajām situācijas un kultūras atšķirībām, un tādējādi rastu kopēju izpratni par būtiskajām lietām, kas vēstī par Baznīcas universālumu, tās „katoliciskumu”.

„Pazemīga un uzmanīga cita cilvēka uzklausīšana ļauj iet Svētā Gara skolā. Ja tas izcilā veidā ir noticis Vatikāna II koncilā, tad tam ir jānotiek arī šai Sinodē – tādā veidā, lai tā kalpotu kā patiess bīskapu koleģialitātes laiks, kurā bīskapi pulcējas ap pāvestu rūpēs par Baznīcas misiju,” raksta jezuītu tēvs Federiko Lombardi. Viņš atzīmē, ka „jaunās evaņģelizācijas” temats ir absolūti būtisks. „Bēdas man, ja es nesludināšu Evaņģēliju!” savā dedzīgajā tonī izsaucās svētais Pāvils. Nākamās trīs Sinodes nedēļas nevar būt salīdzināmas ar kādu studiju konferenci. Tām ir jābūt par garīgu laiku, ko intensīvi izdzīvo tas, kurš apzinās, ka uz spēles tiek likta pestīšanas vēsts, Jēzus pazīšana šodienas un rītdienas pasaulē, lai „cilvēka Dēls, kurš atgriezīsies uz zemes, sastop uz tās ticību”. „Bīskapi šai Sinodē uzklausīs cits citu. Viņi uzklausīs arī Gara balsi, un mēs esam aicināti par viņiem lūgties!” raksta tēvs Lombardi.

I. Šteinerte/VRAll the contents on this site are copyrighted ©.