2012-10-06 16:52:27

Francija: neapdraudēt sabiedrības antropoloģiskos pamatus!


„Ja politiskajai varai ir jāapmierina prasība, ko iesniedzis zināms skaits homoseksuālu personu, un juridiski jānodrošina šo personu afektīvo attiecību derīgums, tad šai pašai varai ir jānodrošina arī kopējais labums, kuram tā ir aicināta kalpot. Tātad, prasību izstiept civilo laulību jēdzienu nedrīkst traktēt vienīgi pēc nediskriminācijas perspektīvas, vai pēc vienlīdzības principa,” šādus vārdus lasām Francijas bīskapu notā. Tā ir izdota sakarā ar pašreizējām debatēm par homoseksuālu personu laulību izskatīšanu valdībā un to iespējamo legalizāciju. Baznīcas pārstāvji kārtējo reizi atgādina, ka viendzimuma personu laulībām var būt negatīvas sekas uz bērniem, ģimenēm un uz visas sabiedrības veselumu.

„Kopējais labums nav individuālu interešu summa. Tas ir visas kopienas labums,” teikts notā. Tajā paskaidrots, ka laulībai ir cieša saikne ar prokreāciju un tā ir iespējama tikai starp diviem atšķirīgiem dzimumiem.

Notā apliecināta arī Baznīcas gatavība cīnīties pret jebkādu homofobijas un diskriminācijas formu, kas ir vērsta pret cilvēkiem ar homoseksuālu orientāciju. Noslēgumā bīskapi uzsver, ka „tā vietā, lai pakļautos atsevišķu grupu spiedienam, Francijai vajadzētu veikt godprātīgas debates sabiedrībā un rast oriģinālu atbildi uz jautājumu par homoseksuālu personu atzīšanu, neapdraudot sabiedrības antropoloģiskos pamatus.”

I. Šteinerte/VRAll the contents on this site are copyrighted ©.