2012-10-05 14:11:55

Msgr. Tomasi uppmanar att omgående ingripa för att undvika en ny livsmedelskris i världen


(05.10.2012) De ökande livsmedelspriserna är alarmerande på internationell nivå. I USA har den värsta torkan på 60 år har slagit hårt mot majs- och sojabönsskördarna. Och risken för en global matkris är stor.

Ärkebiskop Silvano Maria Tomasi, den Heliga Stolens ständige observatör vid till FN säger:

”Statistiken visar mycket allvarliga siffror: Man beräknar att 170 miljoner barn är förkrympta eller fysiskt försvagade, eftersom de inte får näring. Det finns länder som lider av hunger, såsom Jemen, till exempel, där man räknar att 10 miljoner människor hungrar och 260 000 undernärda barn riskerar att dö. Sedan finns Sahel, Somalia och södra Sudan.”
”Torkan har drabbat livsmedelsproducenter i bland andra länder USA, Ryssland och Australien. Detta innebär kostnadsökning för livsmedel och vi ser redan nu sociala konsekvenser och upplopp och protester i 30 länder, från Bangladesh till Haiti.”

Tomasi talar om vad som måste göras för att förhindra en akut livsmedelskris:
”Det här är företrädare för G20:s ansvar. Mötet ska hållas under hösten där ska man ta itu med detta.”
”Torkan är en av orsakerna till problemen, men det finns även en stor mängd livsmedel och jordbruksprodukter som går till biobränsle, främst etanol, som majs, betor och sockerrör. Man behöver hitta en lämplig politik där man även talar om miljöfrågor för minskning av koldioxidutsläpp men samtidigt prioritera maten. Mat är livsnödvändigt.
Dessutom behöver vi se över all slags spekulation när det gäller livsmedel.”

Ärkebiskopen avslutar med att säga att rätten till mat och vatten hör till livet. Man kan inte spela eller spekulera för rent ekonomiska fördelar av detta. Det behövs en rättvis fördelning.
All the contents on this site are copyrighted ©.