2012-10-04 16:16:42

Konstantinopoles Ekumeniskais patriarhāts aicina cienīt reliģiskās atšķirības


Konstantinopoles Ekumeniskais patriarhāts izdevis vēstuli, kurā aicina cienīt reliģiskās atšķirības un izbeigt vardarbību. Vēstulē apliecināts dziļš sarūgtinājums par to, ka cilvēce ir ienākusi apjukuma un nestabilitātes periodā, ko raksturo necieņa pret reliģijām un vardarbība uz reliģijas rēķina. „Ja rīkojamies reliģisko aizspriedumu vārdā, tad mēs mazvērtējam savu dzīvi un savu ticību, un radām dusmu, naida un neuzticības gaisotni, kas sagrauj saikni starp cilvēci,” teikts vēstulē.

Ekumeniskais patriarhāts par savu pienākumu uzskata veikt dialogu ar citu reliģiju pārstāvjiem, iepazīties ar to simboliem, prioritātēm un domāšanas veidu. „Simboli ir ārējās izteiksmes, kas saistās ar cilvēku domām un iekšējām vērtībām. Lai saprastu simbolus, ir jāsaprot cilvēka persona. Simbolu iznīcināšana nozīmē to cilvēku sāpināšanu, kuri godina šos simbolus un tradīcijas, kas ir dārgas viņu sirdīm,” teikts vēstulē.

Ekumeniskais patriarhs Bartolomejs I (attēlā) ir nemitīgi aicinājis visu cilvēci radikāli mainīt savu attieksmi, ieradumus un prakses, kas traucē dalīties ar visiem cilvēkiem. Viņa vadītais patriarhāts aicina atsacīties no visa, kas traucē cienīt savu tuvāko, lai arī kādai reliģijai, vai etniskajai grupai tas piederētu.

I. Šteinerte/VR, SirAll the contents on this site are copyrighted ©.