2012-10-03 11:38:05

Pastorala brev från biskopar i Kina inför Trons År


(02.10.2012)Flera stiftsbiskopar i Kina har publicerat sina herdabrev inför Trons År. Breven presenterades på aposteln Matteus dag som svar till påven Benedictus XVIs upprop inför Trons År.

Biskop i stiftet Guang Zhou, Gan Jun Ren, bekräftar Kyrkans åtagande "att leda de troende under Trons År att söka sanningen, för att vittna om den uppståndne Kristus." Biskopen fortsätter: ”Tro är som ett stafettlopp där vi har tagit vid efter våra förfäder inom tron, och vi har en skyldighet att föra den vidare, korrekt och snabbt ... Så alla bröder och systrar ska följa Påvens undervisning om livet för att till fullo styrka andan av Porta Fidei” – som är den påvliga uppmaningen inför året. Biskopen åberopar Marias förbön, evangelisationens ledstjärna.

"Min Herre och min Gud" (Joh 20, 28) är titeln på brevet som skrivits av Msgr. Silvester Lee, biskop av stiftet Tai Yuan, tillsammans med hans bror, Msgr. Paulus Meng. Brevet beskriver syftet med Trons År; att vittna om tron, om kyrkans roll, om tron i de troendes vardagsliv och tron i relation till den moderna världen.

De presenterar även stiftets program för Trons År. Öppnandet sker i samband med den universella Kyrkans öppnade med seminarier om frågor som rör tro, fördjupning av Påvens undervisning. Om att leda de troende att möta Jesus i eukaristin, genom sommarläger och andra initiativ som syftar till att engagera ungdomar och barn på temat "tro och kallelse". Detta för att skapa nya arbetare inom pastoralvården. De två prästerna uppmanar i sitt brev de troende att återupptäcka tron och att återigen välja att följa Jesus.

"Var inte rädd, bara tro!" är temat som biskopen i Xuan Hua valt som ska understyka vikten av eukaristin och att be rosenkransen för att leva väl detta Trons År.
Han skriver: "Trots yttre orsaker som förhindrar stiftspräster för att vara med sina församlingar, är hans faderliga hjärta alltid med er, ber för er och firar mässan för er. Så jag delar nåden av Trons år med er, uppmanar er att leva väl under Trons År." Biskopen nämner också Jungfru Maria som det perfekta exemplet på ett liv i trosliv för de troende.
All the contents on this site are copyrighted ©.