2012-10-02 14:25:36

Ticība un prāts – Eiropas civilizācijas spārni


Kristus ir atsevišķu cilvēku un nāciju centrs un pamats – lasām Eiropas Bīskapu konferenču padomes (CCEE) plenārās asamblejas gala dokumentā. Četru dienu tikšanās, kurā piedalījās vairāk nekā 50 kardināli un bīskapi, noslēdzās 30. septembrī. Tā notika Šveices pilsētā Sanktgallenē. Latviju pārstāvēja Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs. Sanāksmes gala dokumentā izcelti izaicinājumi, kas saistīti ar jauno evaņģelizāciju. Norādot uz Eiropas kristīgajām saknēm, bīskapi meklē Kristum ticīgo sistemātiskas diskreditācijas un diskriminācijas cēloņus. Daudzviet vērojama naidīga attieksme pret ticību un Baznīcas mācību.

„Šodien daudziem kristiešu balss ir neērta, tāpēc tiek apsūdzēta neiecietībā. Patiesībā šī balss rada nemieru, jo tā ir brīva un nepakļaujas kāda interesēm vai šantāžai” – raksta Eiropas bīskapi. Viņi atgādina, ka mēģinājumi no jauna definēt sabiedrības pamatus, ko veido ģimene, dažādu vēsturisko un reliģisko tradīciju mierīga līdzāspastāvēšana, nav nejaušība. Bīskapi aicina respektēt cilvēka tiesības uz reliģijas brīvību un veicināt dialogu, kas tiktu veikts bez aizspriedumiem un augstprātības.

Baznīcas Eiropā galvenie uzdevumi ir atklāt no jauna savas kristīgās saknes un pretoties sekularizācijas ietekmei – uzskata Itālijas Bīskapu konferences prezidents, kardināls Andželo Baņjasko. „Šodien Eiropai ir jāatklāj sava dvēsele, tās morālās un garīgās vērtības, uz kurām atsaucās Šūmans, Adenauers un De Gasperi, domājot par vienotu Eiropu. Šodien no jauna ir jāatgriežas pie kontinenta saknēm. Nedrīkstam aizmirst reliģisko aspektu, jo nobīdīt Dievu malā, nozīmē vērsties pret cilvēku” – skaidro Dženovas arhibīskaps.

Eiropas Bīskapu konferenču padomes plenārās asamblejas gala dokumentā ietverts arī aicinājums solidarizēties ar katoļiem Bosnijā un Hercegovinā un respektēt viņu tiesības uz reliģijas brīvību. Par dramatisko situāciju šajā Balkānu valstī runāja Banja Lukas bīskaps Franjo Komarica. Viņš atgādināja, ka pēdējos divdesmit gados katoļu skaits ir strauji sarucis (no 800 tk. līdz 440 tk.).

Plenārās asamblejas laikā tika ievēlēti jauni Eiropas Bīskapu konferenču padomes komisiju vadītāji, piemēram, spaņu bīskaps Hozē Ignasio Agurre vadīs Sociālo komunikāciju padomi, bet poļu bīskaps Mareks Jendraševskis – Katehēzes un izglītības padomi.

S. Krivteža / VR
All the contents on this site are copyrighted ©.