2012-08-26 16:23:07

Anioł Pański: zachęta do szczerej wiary w Jezusa – życie wieczne


Opisany w Ewangelii św. Jana kryzys wiary uczniów Chrystusa po Jego mowie eucharystycznej był przedmiotem papieskiego rozważania na Anioł Pański. Odnośny fragment znajdujemy w liturgicznych czytaniach 21. Niedzieli Zwykłej. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że Jezusowe stwierdzenie, iż on sam jest chlebem z nieba, pozostało niezrozumiałe dla uczniów, którzy myśleli o tym w sposób materialny. Stąd rezygnacja wielu z nich i pytanie Jezusa skierowane do apostołów: „Czy i wy chcecie odejść?”, a następnie znamienna odpowiedź Piotra: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga”.

„Na temat tego fragmentu mamy piękny komentarz św. Augustyna – przypomniał Papież. – W swoim kazaniu o Ewangelii św. Jana powiada on: «Widzicie jak Piotr zrozumiał, dzięki Bożej łasce i natchnieniu Ducha Świętego? Dlaczego zrozumiał? Ponieważ uwierzył. Ty masz słowa życia wiecznego. Ty dajesz nam życie wieczne, oferując nam swoje zmartwychwstałe ciało i krew, siebie samego. A myśmy uwierzyli i poznali. Nie mówi: poznali i uwierzyli, ale uwierzyli a potem poznali. Uwierzyliśmy, aby poznać; jeśli bowiem chcielibyśmy poznać zanim uwierzyliśmy, nie zdołalibyśmy ani poznać, ani uwierzyć. W co uwierzyliśmy i co poznaliśmy? Że Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym, to znaczy, że Ty sam jesteś życiem wiecznym, a w Ciele i Krwi dajesz nam to, czym sam jesteś»”.

W tym kontekście Benedykt XVI nawiązał do wspomnianej przez św. Jana postaci Judasza. Ewangelista czyni doń aluzję, gdy pisze, że Jezus „wiedział, którzy to są, co nie wierzą, i kto miał Go wydać”.

„Również Judasz mógł się wycofać, jak uczynili inni jego uczniowie – mówił dalej Papież. – Więcej nawet; może powinien był sobie pójść, gdyby był uczciwy. Tymczasem pozostał z Jezusem. Pozostał nie ze względu na wiarę, nie ze względu na miłość, ale ze względu na potajemne pragnienie zemsty na Mistrzu. Dlaczego? Ponieważ Judasz poczuł się zdradzony przez Jezusa i dlatego zdecydował, że teraz on ze swej strony Go zdradzi. Judasz należał do stronnictwa zelotów i pragnął mesjasza zwycięzcy, który pokierowałby powstaniem przeciwko Rzymianom. Jezus zawiódł te oczekiwania. Problem w tym, że Judasz sobie nie poszedł, a tym większą jego winą była dwulicowość, która jest znakiem diabła. Dlatego Jezus powiedział do Dwunastu: «Jeden z was jest diabłem». Prośmy Maryję Pannę, by pomogła nam wierzyć w Jezusa jak św. Piotr i być zawsze szczerymi wobec niego i wobec wszystkich”.

tc/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.