2012-08-22 17:24:58

Bendroji trečiadienio audiencija. Marija Karalienė


Šį trečiadienį, priminė popiežius Benediktas XVI bendrojoje audiencijoje, Bažnyčios liturginiame kalendoriuje menamas palaimintosios Mergelės Marijos atminimas, kreipiantis į ją „Karalienės“ titulu.

Ši šventė įsteigta neseniai, 1954 metais, po palaimintojo Pijaus XII paskelbtų Marijos metų. Ta proga popiežius sakė, jog Marija yra Karalienė dėl savo sielos didingumo ir gautų dovanų tobulumo. Po Vatikano II Susirinkimo Marijos Karalienės šventė minima aštuonios dienos po Dangun Ėmimo, Žolinių, šventės. Taip pabrėžiamas ryšys tarp Marijos karališkumo ir jos pašlovinimo kūne ir dvasioje greta Sūnaus.

Čia yra šiandieninės šventės šaknis: Marija yra Karalienė, nes unikaliu būdu susijusi su savo sūnumi tiek žemiškajame kelyje, tiek Dangaus šlovėje. Didis šventasis Efremas iš Sirijos tvirtina, kad Marijos karališkumas kyla iš jos motinystės: ji yra Dievo, karalių Karaliaus Motina, - kalbėjo Benediktas XVI, priminęs kito savo pirmtako Pauliaus VI žodžius, jog Marijoje viskas priklauso Kristaus.

Tačiau ką reiškia sakyti, jog Marija yra Karalienė? Ar tai titulas tarp kitų, karūna tarp kitų papuošalų? Kame yra Marijos karališkumas? Kaip jau pasakyta, tai jos vienybės su sūnumi pasekmė. Ji dalyvauja Dievo atsakomybėje už pasaulį ir Dievo meilėje pasauliui. Paprastai karaliaus ar karalienės idėja siejama su galia ar turtais. Tačiau ne tame yra Kristaus ar Marijos karališkumas. Galvokime apie Viešpatį. Kristaus karališkumas yra persmelktas nuolankumu, tarnyste, pagalba. Jėzus buvo paskelbtas karaliumi Piloto liepimu užrašytu užrašu „Judėjų karalius“. Būtent ant kryžiaus Jėzus parodo koks karalius jis yra, kentėdamas ir mylėdamas iki galo valdo ir kuria tiesą, meilę ir teisingumą. Paskutinės vakarienės metu jis plauna savo mokiniams kojas. Kristaus karališkumas neturi nieko bendro su žemės galingaisiais. Tai karalius, kuris tarnauja savo tarnams, kaip parodė visu savo gyvenimu. Ir tas pats galioja Marijai: karalienė Dievo ir žmonijos tarnystėje, meilės karalienė, kuri atiduoda save Dievui, kad įeitų į išgelbėjimo planą.

Kaip Marija išreiškia savo meilei tarnaujantį karališkumą? Saugodama mus, savo vaikus, kurie kreipiasi į ją maldoje dėkodami ar prašydami motiniškos apsaugos, galbūt pagalbos pametus kelią, prispaudus skausmui liūdnuose gyvenimo įvykiuose.

Egzistencijos ramybėje ar šešėliuose mes kreipiamės į Mariją, pasitikėdami nuolatiniu jos užtarimu, kad iš Sūnaus gautų kiekvieną malonę ir atleidimą, reikalingą mūsų piligrimystei šio pasaulio keliais. Kreipiamės į Tą, kuris palaiko pasaulį ir rankose laiko visatos likimą pasitikėdami, su Mergelės Marijos pagalba.

Brangūs draugai, pamaldumas Marijai yra svarbi dvasinio gyvenimo dalis. Melsdamiesi su pasitikėjimu kreipkimės į ją. Marija neatsisakys užtarti mus savo Sūnui. Žvelgdami į ją, mokykimės jos tikėjimo, pilno atsidavimo Dievo meilės planui, dosnaus Jėzaus priėmimo. Išmokime gyventi iš Marijos. Marija yra dangaus Karalienė, artima Dievui, tačiau taipogi kiekvienam iš mūsų artima motina, kuri mus myli ir girdi mūsų balsą, - baigdamas trečiadienio bendrąją audienciją piligrimams ir maldininkams Kastelgandolfe, popiežiaus vasaros rezidencijoje, sakė Benediktas XVI. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.