2012-08-17 17:58:11

Trijų tautų piligrimystė už tikėjimo vienybę Europoje


Šiaurės rytų Italijos šventovėje šeštadienį pasikartos tradicinė Trijų tautų piligrimystė, kurios dalyviai, katalikai iš Italijos, Austrijos ir Slovėnijos, melsis už Europos tautų taiką ir liudys tikėjimo vienybę. Trijų gretimų kraštų atstovai iš Udinės, Liublianos ir Gurko-Klagenfurto vyskupijų susitiks Lussari Mergelės Marijos kalnų šventovėje Italijoje, kuri yra lygiai brangi lotynų, germanų ir slavų tautų atstovams.

Trijų tautų atstovai, metinius susitikimus pradėję laikais, kai Europa buvo padalyta į priešingus politinius blokus, nuo pat pirmosios piligrimystės prieš tris dešimtmečius troško bendro tikėjimo liudijimu melsti Dievą vienybės malonės Europos žemynui. Šių metų Trijų tautų piligrimystės tema: „Palaimintoji įtikėjusioji: su Marija link Tikėjimo metų“.

Udinės arkivyskupas Bruno Mazzocato papasakojo Vatikano radijui, jog šiemet Trijų tautų piligrimystė skirta popiežiaus Benedikto XVI paskelbtiems Tikėjimo metams, Vatikano II susirinkimo ir katekizmo jubiliejinėms sukaktims.

Udinės katalikų ganytojas sakė, kad jei piligrimystė buvo reikšminga prieš tris dešimtmečius padalytoje Europoje, tuo labiau dabar ji gali būti labai svarbi kaip Europą vienijančios dvasios liudijimas. Europos dvasia yra jos tikėjimas, arba, tariant kitais žodžiais, žemyno tautų tikėjimo tradicija.

Ganytojas tvirtino, kad Marijos vaidmuo šių metų piligrimystėje paryškėjo savaime. Visa Bažnyčia jau pradėjo žengti link popiežiaus paskelbtų Tikėjimo metų. Jie prasidės spalio 11 dieną, Vatikano II susirinkimo pradžios penkiasdešimtmečio ir katalikų Katekizmo dvidešimtmečio proga.

Marija yra mokytoja ir tikinčio žmogaus modelis. Trijų tautų piligrimystės dalyviai žvelgs į Mariją kaip į tikėjimo moterį ir ruošis eiti į Tikėjimo metus sekant Marijos pėdomis, sakė arkivyskupas Mazzocato. Ganytojas patikslino, jog nuo šių metų, Trijų tautų piligrimystė į Lussari Marijos šventovę bus rengiama kas trejus metus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.