2012-08-15 14:42:14

Šventasis Tėvas aukojo Žolinės iškilmės Mišias Kastelgandolfo parapijos bažnyčioje


Kaip kasmet, Švenčiausiosios Mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmę popiežius Benediktas XVI šventė kartu su Kastelgandolfo miestelio bendruomene. 8 val. ryto jis atėjo į šv. Tomui Vilanoviečiui dedikuotą parapijos bažnyčią, esančią prie tos pačios miestelio centrinės aikštėse, kurios kitoje pusėje stovi Popiežius rūmai. Kastelgandolfo parapijos bažnyčioje aukotų Mišių homilijoje Šventasis Tėvas sakė, jog šiandien liturgijoje minimas Mergelės Marijos ėmimas į dangų mums primena, kad pas Dievą visuomet yra vietos žmogui, kad Dieve yra žmogui vietos, kad Dievas yra žmogaus namai. Ši šventė mums byloja ir apie kitą mūsų santykio su Dievu aspektą: ne tik pas Dievą, ne tik Dieve yra žmogui vietos, bet ir žmoguje yra vietos Dievui. Jei žmogus atsiveria Dievui, jos širdis prisipildo tikėjimo, vilties ir meilės. Nereikia bijoti būti atviriems Dievo veikimui mumyse, nes Dievas iš mūsų nieko neatima. Priešingai, Dievo dėka žmogui atsveria nauji pilnesnio ir gilesnio gyvenimo akiračiai.

Marija yra danguje pergalę švenčiančios Bažnyčios aušra ir spindesys. Ji yra ir viltis, mums, kurie dar keliaujame šioje žemėje. Prašykime, kad jai motiniškai užtariant, Viešpats stiprintų mūsų tikėjimą amžinuoju gyvenimu, padėtų mums tinkamai naudotis laiku, kuriuo esame apdovanoti. Viešpats tesuteikia mums viltį, kuri nėra tik dangaus ilgesys, bet gyvas ir veiklus Dievo troškimas jau čia ir dabar. Tepadaro mus Viešpats nepavargstančiais piligrimais, teįkvepia drąsos ir jėgų tikėti, drąsos ir jėgų mylėti. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.