2012-07-25 16:33:55

Kardinolų kolegijoje - 120 elektorių


Liepos 26 šveicarui kardinolui Gilberto Agustoni sukanka 90 amžiaus metai, o po kelerių dienų, liepos 31 dieną devyniasdešimtmečiu taps ir italas kardinolas Lorenzo Antonetti. Devyniasdešimtmečių Kardinolų kolegijoje dabar bus 16.

Taipogi liepos 26 dieną amerikiečiui kardinolui iš JAV James Francis Stafford sukanka aštuoniasdešimtieji amžiaus metai. Todėl nuo ketvirtadienio kardinolų elektorių, įpareigotų dalyvauti galimuose popiežiaus rinkimuose skaičius pasieks 120, t.y. maksimalus rinkimų normose numatytas konklavos dalyvių skaičius. Jis buvo viršytas po paskutinės kardinolų skyrimo konsistorijos, vasario 18 dieną. Tą dieną kardinolų elektorių buvo 125.

Šiuo metu Kardinolų kolegiją sudaro 208 kardinolai. Iš jų 2 paskyrė popiežius Paulius VI, 127 Jonas Paulius II ir 79 Benediktas XVI. Iš dabartinių 120 elektorių 57 paskyrė popiežius Jonas Pauliaus II ir 63 Benediktas XVI. 88 kardinolai yra vyresnis nei aštuoniasdešimties metų ir galimoje konklavoje dalyvauti negali. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.