2012-07-21 19:47:36

Kongo religijų atstovų peticija Jungtinėms Tautoms dėl Ruandos nusikaltimų


Kongo Demokratinės Respublikos įvairių religinių konfesijų atstovai parengė peticiją Jungtinų Tautų Organizacijai dėl Ruandos nusikaltimų prieš žmogaus teises. Tarp peticiją pasirašiusiųjų yra Vyskupų konferencijos generalinis sekretorius kun. Donatien Nshole, Ortodoksų Bažnyčios vardu prof. Fumunzanza Gimwanga ir musulmonų imamas Abdullah Mangala Luaba.

Jungtinėms Tautoms skirtoje peticijoje primenama apie Ruandos remiamos separatistų judėjimo „M23“ sukilėlių įvykdytus žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant tūkstančių moterų išprievartavimą ir daugiau kaip 6 milijonų žmonių nužudymą. Peticijoje taip pat teigiama, kad Ruanda sukilėliams tiekia ginklus bei suteikia ekonominę paramą. Tokiu būdu Ruanda ne tik pažeidžia Jungtinių Tautų sankcijas dėl ginklų Afrikos didžiųjų ežerų regione, bet ir suteikia prieglobstį Tarptautinio Baudžiamojo Teismo ieškomiems karo nusikaltėliams, o tai trukdo Kongo Demokratinės Respublikos susitaikymo ir atstatymo procesui.

Minėtoje peticijoje be kita ko reikalaujama, kad būtų suimti ir nuteisti Jungtinių Tautų įvairiuose raportuose minimi karo nusikaltėliai, kad būtų atmestas Ruandos kandidatas į JT Saugumo tarybą ir kad būtų įgyvendintos visos Jungtinių Tautų Organizacijos rezoliucijos dėl taikos Kongo Demokratinėje Respublikoje. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.