2012-07-20 18:11:42

Europos vyskupų konferencijos tarybos pareiškimas dėl Sirijos


Jau mėnesius Bažnyčia ir visa tarptautinė bendruomenė stebi su didele užuojauta ir giliu liūdesiu prievartos augimą Sirijoje, kur, rodos, ginklai pakeitė dialogą. Viliamės, kad šalies autoritetai, visuomenė ir visi, bet kurios religijos tikintieji, žvelgtų į Dievą ir atrastų būdą nutraukti visus susirėmimus, padėti ginklus ir leistųsi į dialogo, taikos ir susitaikymo kelią, rašoma Europos vyskupų konferencijų tarybos pareiškime.

Jame pabrėžiama, kad šitas konfliktas neišvengiamai atneš tik gedulą, naikinimą ir sunkias pasekmes kilniai sirų tautai. Laimė gali būti pasiekiama tik kartu, o ne puldinėjant vienas kitą.

Ateinančios dienos gali būti lemiamos šioje krizėje. Kviečiame visus krikščionis Europoje labiau melstis už taiką tame regione. Mūsų tikėjimas leidžia viltis, kad yra įmanoma išeitis iš krizės, lojali ir konstruktyvi, gerbianti kiekvieno interesus. Būtina atrasti erdvę taikos dialogui, niekada nėra per vėlu suprasti vienas kitą, derėtis ir kartu kurti bendrą ateitį.

Esame įsitikinę, kad, su Dievo pagalba, sveika nuovoka gali laimėti ir atnešti taikų sugyvenimą tiesoje, teisingume, meilėje ir laisvėje, gerbiant visas mažumas, taip pat ir krikščionis, rašoma deklaracijoje, kurią pasirašė vengrų kardinolas Peter Erdo, italų kardinolas Angelo Bagnasco ir lenkų arkivyskupas Josef Michalik, atitinkamai Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas ir du vicepirmininkai. Ši Taryba apjungia 33 Europos kontinente esančių vyskupų konferencijų pirmininkus, taip pat Liuksemburgo, Monako ir Kipro maronitų arkivyskupus, Kišiniovo Moldavijoje ir Mokačevės eparchijos Ukrainoje vyskupus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.