2012-06-30 17:30:47

Bp Marian Rojek nowym ordynariuszem zamojsko-lubaczowskim


Benedykt XVI mianował bp. Mariana Rojka ordynariuszem diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Zastąpi na tym stanowisku abp. Wacława Depo, który został metropolitą częstochowskim.

Nowy ordynariusz pochodzi z Rzeszowa. Ma 57 lat. Dotychczas był biskupem pomocniczym diecezji przemyskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 31 lat temu, a sakrę biskupią w 2006 r.

Jak sam podkreśla w nowej misji pomocne mu będą dotychczasowe doświadczenia z pracy w episkopacie gdzie odpowiadał za Zespół ds. Kontaktów z Przedsatwcielami Kościoła Greckokatolickiego na Ukrainie oraz Zespół Katolicko-Prawosławny.

„Jest to dość ważny element jeśli chodzi o posługiwanie w tej diecezji bo wiadomo, że na jej terenie oddychają te dwa płuca Kościoła: Zachodniego i Wschodniego, trzeba też pamiętać o Kościele greckokatolickim. Myślę więc, że pewne doświadczenia z mej dotychczasowej pracy będą pomocne w mej pracy pasterskiej teraz” – zauważa bp Marian Rojek. Zauważa, że w dniu nominacji trudno mu mówić o konkretnych priorytetach przyszłej pracy. „Najpierw trzeba poznać teren, realia życia Kościoła, wejść w to, co dotychczas tam było i czym diecezja żyje. To należy podjąć i kontynuować, jednocześnie wychodząc naprzeciwko nowym wyzwaniom. Jestem jednak przekonany, że są zawsze stabilne wręcz nienaruszalne filary takie jak: życie sakramentalne, życie liturgiczne, życie modlitewne. Myślę, że na tym terenie ważna jest też religijność ludowa oraz kult maryjny. To wszystko kształtuje obraz, jeśli chodzi o przyszły program pasterski na terenie diecezji zamojsko-lubaczowskiej” – podkreśla nowy ordynariusz.

Dewizą bp. Rojka są słowa: „Eucharystia Chlebem Życia”. Wzajemnej relacji Kościoła i Eucharystii poświęcił też swą rozprawę doktorską na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Często podkreśla, że to Eucharystia buduje Kościół i sprawia, że jest on żywy.

bz/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.