2012-06-27 17:33:28

Diecezja opolska i archidiecezja ołomuniecka będą współpracować


Biskup opolski Andrzej Czaja i arcybiskup ołomuniecki Jan Graubner podpisali umowę o partnerstwie pomiędzy obiema sąsiadującymi ze sobą diecezjami. Współpraca dotyczyć będzie m.in. kwestii duszpasterskich, ewangelizacyjnych, a także działań charytatywnych, społecznych i kulturowych.

Bp Czaja zawartą umowę nazwał przymierzem między obiema diecezjami: „My też chcemy pójść razem. Myślimy o realizacji dzieła zbawienia człowieka tu, na tych naszych ziemiach, podejmując, można powiedzieć, korzenie sięgające misji samych Cyryla i Metodego, też dzieła św. Wojciecha. Chodzi o wspólne przedsięwzięcia, a u ich podstaw o wspólny namysł na poziomie głoszenia, ewangelizacji, na poziomie wspólnej liturgii, refleksji teologicznej oraz w zakresie czerpania z dziedzictwa kulturowego tych ziem” – stwierdził bp Czaja.

Zawarte partnerstwo ma być realizowane nie tylko na szczeblu diecezjalnym, lecz również w relacjach na poziomie parafii.

R. Łączny, KAIAll the contents on this site are copyrighted ©.