2012-06-26 20:03:12

Papieskie nominacje na wysokie stanowiska w Kurii Rzymskiej


Nowym przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Rodziny Benedykt XVI mianował 67-letniego biskupa Terni-Narni-Amelii w środkowych Włoszech Vincenzo Paglię, którego wyniósł równocześnie do godności arcybiskupiej. Przez wiele lat był on asystentem kościelnym rzymskiej Wspólnoty św. Idziego i proboszczem bazyliki Matki Bożej na Zatybrzu, kościoła tytularnego kard. Józefa Glempa. Abp Paglia znany jest z zaangażowania m.in. w dialog ekumeniczny i międzyreligijny. Dotychczas dykasterią ds. rodziny kierował włoski kardynał Ennio Antonelli, który złożył rezygnację ze względu na ukończenie 75. roku życia.

Archiwistą i bibliotekarzem Świętego Kościoła Rzymskiego Papież mianował 68-letniego abp. Jean Louis Bruguèsa OP. Francuski dominikanin był ostatnio sekretarzem Kongregacji Edukacji Katolickiej.

Ojciec Święty dokonał też zmiany na stanowisku sekretarza Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Mianował na nie 62-letniego biskupa Artura Roche’a, dotąd ordynariusza angielskiej diecezji Leeds, wynosząc go równocześnie do godności arcybiskupiej. Natomiast dotychczasowy sekretarz tej liturgicznej dykasterii, 69-letni amerykański dominikanin, abp Joseph Augustine Di Noia, został wiceprzewodniczącym Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei”. Ta funkcja jest nowością w zespole, który Jan Paweł II ustanowił blisko ćwierć wieku temu, w 1988 r., celem ułatwiania pełnej kościelnej komunii duchownych i wiernych związanych z lefebrystami. Komisji przewodniczy prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kard. William Levada, którego wspomaga sekretarz, ks. Guido Pozzo. Kongregacja ta wydała specjalną notę w związku z dzisiejszą nominacją.


Mianowanie tak wysokiej rangi hierarchy wiceprzewodniczącym Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei” to „znak pasterskiej troski Ojca Świętego o katolików tradycjonalistów będących w komunii ze Stolicą Apostolską”. Wskazuje też na jego „gorące pragnienie pojednania tych wspólnot tradycjonalistów, które nie są w jedności ze Stolicą Piotrową” – czytamy w nocie Kongregacji Nauki Wiary. Podkreślono, że abp Di Noia, respektowany dominikański teolog, wiele uwagi poświęcił kwestiom doktrynalnym związanym z bardzo rozwijającym się przez ostatnie trzy lata dialogiem z lefebrystami. Zajmuje się szczególnie priorytetem „hermeneutyki ciągłości” we właściwej interpretacji Soboru Watykańskiego II. Jego doświadczenie z Kongregacji Kultu Bożego, której był dotąd sekretarzem i z którą nadal będzie związany, ułatwi pracę Komisji „Ecclesia Dei” w kwestiach liturgicznych dotyczących używania Mszału Rzymskiego z 1962 r. Ponadto nota przypomina, że abp Di Noia cieszy się szacunkiem wspólnoty żydowskiej. Pomoże to w rozwiązywaniu kwestii wynikłych w relacjach katolicko-żydowskich w związku z postępami na drodze pojednania z tradycjonalistami.

Ponadto drugim sekretarzem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów i zarazem przewodniczącym Papieskich Dzieł Misyjnych Ojciec Święty mianował Afrykańczyka, 52-letniego bp. Protase Rugambwę. Wyniósł go przy tym do godności arcybiskupiej. Dotychczasowy ordynariusz tanzańskiej diecezji Kigoma na tych stanowiskach w misyjnej dykasterii zastąpi włoskiego arcybiskupa Piergiuseppe Vacchellego, który złożył rezygnację ze względu na osiągnięty wiek.

ak/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.