2012-06-26 20:12:02

Ks. Krzysztof Nykiel regensem Penitencjarii Apostolskiej


Regensem Penitencjarii Apostolskiej Papież mianował 47-letniego ks. Krzysztofa Nykiela, kapłana archidiecezji łódzkiej. Będzie on zatem zastępcą stojącego na czele tego trybunału kardynała penitencjarza. Prałat Nykiel po doktoracie z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim pracował w Watykanie, ostatnio w sekcji dyscyplinarnej Kongregacji Nauki Wiary.

„Dzisiejsza nominacja rodzi w moim sercu ogromną wdzięczność wobec Ojca Świętego za to wyróżnienie i okazane mi zaufanie. Przyjmuję ją jednocześnie jako ważne zadanie i wyzwanie na drogach mojej służby Panu Bogu i Kościołowi – powiedział Radiu Watykańskiemu nominat. – Przez ostatnie lata było mi dane pracować w Kongregacji Nauki Wiary, najpierw u boku kard. Josepha Ratzingera, a później kard. Williama Levady. Te lata, jak mówiłem dziś wobec przełożonych i pracowników Kongregacji, pozostaną w moim sercu pięknym czasem wiążącym się z rodzinną atmosferą, tak charakterystyczną dla Kongregacji Nauki Wiary. Były okazją do nabywania nowych doświadczeń.

Z woli Bożej, wyrażonej w dzisiejszej decyzji Ojca Świętego, rozpocznę pracę w Penitencjarii Apostolskiej. Do kompetencji tej dykasterii sięgającej swą historią pierwszych wieków, należy rozpatrywanie w imieniu Ojca Świętego spraw z foro interno (forum wewnętrznego), udzielanie łask, rozgrzeszenia, dyspens zarezerwowanych Stolicy Apostolskiej. Penitencjaria zajmuje się również udzielaniem odpustów. Na jej czele stoi Wielki Penitencjarz, obecnie kard. Manuel Monteiro de Castro, Portugalczyk. Będę go wspomagał jako jego zastępca, regens Penitencjarii. Dodajmy, że w latach 1574-1579 funkcję Wielkiego Penitencjarza pełnił kard. Stanisław Hozjusz, biskup warmiński. Proszę o modlitwę w mojej intencji, bym mógł nowe zadania wypełniać jak najowocniej” – powiedział mianowany dziś regens Penitencjarii Apostolskiej.

ak/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.