2012-06-24 16:13:39

Anioł Pański: narodzenie św. Jana Chrzcielna potwierdzeniem, że dla Boga nie ma nic niemożliwego


O św. Janie Chrzcicielu, proroku, który zamyka Stary Testament i otwiera Nowy wskazując na Jezusa z Nazaretu jako Mesjasza – mówił Papież przed modlitwą Anioł Pański. W rozważaniu zauważył, że oprócz Najświętszej Maryi Panny jest to jedyny święty, którego narodzenie obchodzone jest w liturgii, ponieważ ściśle łączy się ono z tajemnicą Wcielenia Syna Bożego.

„Od matczynego łona Jan jest poprzednikiem Jezusa – powiedział Papież. – Jego cudowne poczęcie zostało zapowiedziane za pośrednictwem anioła Maryi jako znak, że «dla Boga nie ma nic niemożliwego» (Łk 1, 37), sześć miesięcy przed wielkim cudem, który przyniósł nam zabawienie, zjednoczenie Boga z człowiekiem przez Ducha Świętego. Cztery Ewangelie nadają wielkie znaczenie osobie Jana Chrzciciela jak prorokowi, który zamyka ​Stary Testament i otwiera Nowy, wskazuje na Jezusa z Nazaretu, jako Mesjasza, Pomazańca Pańskiego. W rzeczywistości sam Jezus mówi o Janie w następujących słowach: «On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on» (Mt 11,10-11)” – mówił Ojciec Święty.

Życie św. Jana Chrzciciela jest zapowiedzią losu Jezusa. Zachariasz, ojciec Jana, kapłan Starego Testamentu, początkowo nie wierzy w nieoczekiwane ojcostwo i pozostaje niemy aż do obrzezania i nadania synowi imienia Jan – mówił Benedykt XVI. Ojciec prorokuje także o losie swego syna, którego zadaniem stanie się przygotowanie drogi Panu, zapowiedź zbawienia i odpuszczenia grzechów.

„Wszystko to objawia się trzydzieści lat później, kiedy Jan chrzcił w rzece Jordan, wzywając ludzi, aby przez ten pokutny gest przygotowali się na bliskie przyjście Mesjasza, którego Bóg objawił mu podczas pobytu na Pustyni Judzkiej – powiedział Benedykt XVI. – Dlatego został nazwany «Chrzcicielem», czyli tym, który udziela chrztu (por. Mt 3,1-6). Kiedy pewnego dnia przyszedł z Nazaretu sam Jezus, żeby przyjąć chrzest, Jan początkowo odmówił, ale potem zgodził się i ujrzał Ducha Świętego spoczywającego na Jezusie a także usłyszał głos Ojca Niebieskiego, który mówił, że jest On Jego Synem (por. Mt 3:13-17 ). Ale misja Chrzciciela nie była jeszcze zakończona. Wkrótce potem został wezwany, by poprzedzić Jezusa także w naznaczonej przemocą śmierci. Jan został ścięty w więzieniu przez króla Heroda i w ten sposób złożył pełne świadectwo Barankowi Bożemu, którego jako pierwszy rozpoznał i publicznie wskazał” – powiedział Papież.

Zwracając się do pielgrzymów z Włoch Benedykt XVI prosił o modlitwę za swą wtorkową wizytę na terenach dotkniętych trzęsieniem ziemi na północy kraju. Chciałbym, by była ona wyrazem solidarności całego Kościoła – powiedział Papież. Podziękował również za ofiary zbierane dziś we włoskich parafiach, przeznaczone na działalność charytatywną.

Papież pozdrowił również uczestników jubileuszowej uroczystości w sanktuarium maryjnym w Gostyniu. Słuchaj papieskich pozdrowień po polsku: RealAudioMP3

„Pozdrawiam Polaków. Jednoczę się duchowo z arcybiskupem poznańskim, ojcami filipinami i wszystkimi pielgrzymami, którzy w Sanktuarium Matki Bożej w Gostyniu obchodzą 500-lecie jego istnienia. Dziękujemy Bogu za łaski, jakimi w tym miejscu darzył kolejne pokolenia przez przyczynę Maryi. Jej opieka niech stale Wam towarzyszy! Niech Bóg wam błogosławi!”.

se/rvAll the contents on this site are copyrighted ©.