2012-06-22 17:13:46

Papież do włoskich rolników indywidualnych: o prymacie etyki w dobie kryzysu


Społeczeństwo, gospodarkę i pracę należy ożywiać duchowym bogactwem Ewangelii – wskazał Papież, spotykając się z uczestnikami zjazdu włoskiej konfederacji rolników indywidualnych Coldiretti. Jak zauważył, związek ten, założony w 1944 r., przez chadeckiego polityka Paolo Bonomiego, stał się swoistym „laboratorium” katolickiej nauki społecznej. Tematem obecnego zjazdu jest znaczenie rodzinnych gospodarstw rolnych dla zrównoważonego rozwoju.

Benedykt XVI wyraził konfederacji Coldiretti uznanie dla wysiłków, jakie podejmuje na rzecz rodzin żyjących i pracujących na wsi. Nawiązał do przeciągającego się kryzysu ekonomiczno-finasowego, który uderza też w rolnictwo i w rybołówstwo. Przypominając, że u jego podstaw stoi kryzys moralny, zachęcił włoskich związkowców, by zawsze dawali pierwszeństwo wymogom etycznym. Winni troszczyć się nie tylko o ochronę gospodarstw rolnych i rolników indywidualnych. Muszą też zabiegać o właściwą politykę społeczną na rzecz osoby, uwzględniającą kluczową rolę, jaką ma dla całego społeczeństwa rodzina – wskazał Ojciec Święty.

ak/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.