2012-06-22 17:11:12

Papież do biskupów Kolumbii: o ożywianiu kościelnej świadomości wiernych


Również w Kolumbii odczuwa się skutki „zapominania o Bogu”, a kryzys wartości duchowych i moralnych ogarnia szerokie kręgi społeczeństwa. Zwrócił na to uwagę Papież, przyjmując grupę biskupów z tego południowoamerykańskiego kraju, przybyłych z wizytą ad limina apostolorum. Wyraził im uznanie dla wysiłków podejmowanych na rzecz nowej ewangelizacji. Wskazał, że należy przy tym brać pod uwagę narastający w krajach o katolickiej tradycji pluralizm religijny, związany z prozelityzmem grup protestanckich.

„Coraz bardziej aktywnej obecności wspólnot zielonoświątkowych i ewangelikalnych nie tylko w Kolumbii, ale w wielu regionach Ameryki Łacińskiej, nie można ignorować ani lekceważyć - mówił Benedykt XVI. - W tym sensie wyraźnie widać, że lud Boży jest powołany, by oczyścić się i ożywić swą wiarę, dając się prowadzić Duchowi Świętemu. Jego działalność duszpasterska zyska w ten sposób nową siłę, gdyż «niejednokrotnie ludzie prości odchodzą od naszego Kościoła nie tyle ze względu na to, w co grupy niekatolickie wierzą, ale zasadniczo ze względu na to, jak żyją; nie z racji doktrynalnych, ale życiowych; nie z motywów ściśle dogmatycznych, ale duszpasterskich; nie ze względu na problemy teologiczne, ale metodologiczne naszego Kościoła» (V Konferencja Generalna Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów w Aparecidzie, dokument końcowy, n. 225). Mamy zatem w naszych parafiach i wspólnotach być lepsi jako wierzący, pobożniejsi, bardziej uprzejmi i otwarci, aby nikt nie czuł się daleki czy wykluczony. Trzeba rozwijać katechezę, zwracając szczególną uwagę na młodzież i dorosłych, starannie przygotowywać homilie, jak też popierać nauczanie doktryny katolickiej w szkołach i na uniwersytetach. A to wszystko, aby ochrzczeni odzyskali poczucie przynależności do Kościoła i obudziło się w nich pragnienie dzielenia z innymi radości pójścia za Chrystusem, będąc członkami Jego mistycznego Ciała” - wskazał Ojciec Święty.

Benedykt XVI wskazał też na potrzebę odwoływania się do kościelnej tradycji, zwłaszcza pobożności maryjnej. Otwarty dialog z chrześcijanami innych wyznań, który prowadzi się nie tracąc własnej tożsamości, pomoże polepszyć wzajemne relacje. Ojciec Święty wyraził biskupom kolumbijskim uznanie dla wysiłków podejmowanych dla dobra ich kraju, dotkniętego przemocą i problemami społecznymi, zbrojnym konfliktem, terrorem i przestępczością związaną z handlem bronią i narkotykami. Sytuacja ta zmusza wielu Kolumbijczyków do emigracji.

ak/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.