2012-06-20 16:49:15

Audiencja ogólna: na modlitwie uczymy się żyć z Bogiem i poznajemy Jego miłość


Modlitwa przyzwyczaja nas do obcowania z Bogiem. Dzięki temu poznajemy też, jak dobrze jest przebywać w Jego obecności – mówił Benedykt XVI na audiencji ogólnej. Tematem dzisiejszej katechezy była Pawłowa modlitwa uwielbienia z Listu do Efezjan. Papież zauważył, że zazwyczaj nasze modlitwy mają postać prośby. I jest to normalne, bo człowiek potrzebuje pomocy Boga. Taką formę ma też modlitwa Ojcze Nasz, której nauczył nas Jezus. Jednakże, aby nasza modlitwa była kompletna, musi być w niej również miejsce na dziękczynienie i uwielbianie Boga za to, kim jest i co dla nas uczynił. Takiej modlitwy uczy nas św. Paweł w Liście do Efezjan – mówił Benedykt XVI. A tak jego katecheza została streszczona po polsku.

„Ojciec Święty, nawiązując do pierwszego rozdziału Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan, przypomniał nam szczególną modlitwę, hymn błogosławieństwa, w którym Apostoł Narodów wielbi Boga za tajemniczy plan zbawienia, objawiony w misterium Chrystusa: „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa... że nam oznajmił tajemnicę swej woli”. Określenie „tajemnica” – „misterium” pojawia się w Biblii, a także w liturgii dość często. Nie oznacza jednak tylko czegoś, co jest nieznane, lecz miłosierną wolę Boga, który przed stworzeniem świata ma w swym zamyśle, już uprzednio, plan zbawienia człowieka. Bóg Ojciec realizuje ten plan w Osobie Chrystusa, swego Syna: „W Nim mamy odkupienie przez Jego krew – odpuszczenie występków” (Ef 1, 7). Ofiara Chrystusa złożona dobrowolnie za nas na Krzyżu jest znakiem, miarą miłości Boga do człowieka”.

Benedykt XVI podkreślił, że modlitwa uwielbienia wprowadza nas w szczególną zażyłość z Bogiem. Dzięki niej pełniej też możemy wniknąć w rozważane przez nas tajemnice wiary.

„Wizja, którą przedstawia św. Paweł w tej wielkiej modlitwie błogosławieństwa, wiedzie nas do kontemplacji działania trzech Osób Trójcy Przenajświętszej: Ojca, który wybrał nas przed założeniem świata, Syna, który odkupił nas swoją Krwią, i Ducha Świętego, który jest zadatkiem naszego odkupienia i przyszłej chwały. W modlitwie otwieramy się na kontemplację tej wielkiej tajemnicy, którą jest Boży plan miłości w historii człowieka, w naszej osobistej historii. W wytrwałej modlitwie, codziennej relacji z Bogiem, uczymy się coraz lepiej dostrzegać przejawy tego planu i tego działania. A w tym okresie wakacyjnym bardzo ważne jest, byśmy potrafili dostrzegać piękno stworzenia, a poprzez nie piękno oblicza Bożego” – powiedział Ojciec Święty.

Do tematu dzisiejszej katechezy Papież nawiązał też w słowie do Polaków. Słuchaj papieskich pozdrowień po polsku: RealAudioMP3

„Witam serdecznie obecnych tu Polaków. Wspominamy dzisiaj, że Bóg „z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa” (por. Ef 1, 5). To On nas stworzył, powołał do świętości, do służby we wspólnocie Kościoła, prowadzi nas przez życie. Poznając Chrystusa i Jego Ewangelię wzrastajmy w wierze, bądźmy w niej coraz bardziej dojrzali. Niech nasza postawa i nasze czyny świadczą o bliskości z Bogiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”.

kb/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.