2012-06-18 17:16:41

Konferencja ONZ w Rio: Kościół za zrównoważonym rozwojem, ale dla człowieka


Chcemy być głosem tych, którzy głosu nie mają, czyli mieszkańców najuboższych państw świata. W ten sposób abp Francis Chulikatt wyjaśnił udział watykańskiej delegacji w Konferencji ONZ na temat zrównoważonego rozwoju Rio +20, która w tym tygodniu rozpoczyna się w Rio de Janeiro. Stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ przypomniał, że przywódcy światowych mocarstw podejmując decyzje związane m.in. ze zmianami klimatycznymi powinni pamiętać, iż w centrum ich działań musi zawsze stać człowiek, a nie tylko nowe technologie czy potencjalny zysk.

Ojciec św. Benedykt XVI mianował szefem delegacji Stolicy Apostolskiej kard. Odila Pedra Scherera, metropolitę São Paulo. Brazylijski hierarcha podkreślił znaczącą obecność Stolicy Apostolskiej na spotkaniach promowanych przez ONZ i inne międzynarodowe organy. Kościół ma własny sposób myślenia, swoje spojrzenie odnośnie do wszystkich kwestii poruszanych na konferencji w Rio.

„Kościół ma swoją wizję człowieka, poglądy na gospodarkę, kulturę i życie może więc pomóc w naświetleniu tej problematyki na forum oenzetowskiej konferencji” – podkreśla kard. Odilo Scherer. Wskazuje on zarazem, że należy zrobić wszystko, co się da, w celu ochrony życia szczególnie ludzi najuboższych, o których prawa nikt praktycznie się nie upomina.

Stały obserwator Stolicy Apostolskiej zaznaczył z kolei, że dla Kościoła ważnym jest zrównoważony rozwój gospodarczy, społeczny i środowiskowy. Obecność Kościoła w tym potrójnym rozwoju jest bardzo ważna. Jeśli chodzi o aspekt ekonomiczny to, trzeba dostrzec zatroskanie Kościoła katolickiego o biedne kraje. Jeśli mówimy o rozwoju społecznym to, Kościół jest całkowicie zaangażowany w postępie społecznym świata. Trzeci aspekt ekologiczny, ukazuje, nam tutaj w Brazylii, zatroskanie o ochronę Amazonii. Chronimy naturalne środowisko, ponieważ my katolicy, wierzymy w potrzebę zachowania planety dla następnych pokoleń – podkreślił abp Chullikatt.

Przed konferencją w Rio de Janeiro Watykan wydał specjalny dokument przygotowawczy do tego spotkania, w którym przypomina m.in., że wszelkie działania muszą mieć swą podstawę etyczną. Wskazano, że „zrównoważony rozwój” oznacza też dostęp dla wszystkich do podstawowych dóbr. W tym kontekście wymieniono m.in. wyżywienie, edukację, bezpieczeństwo, pokój i zdrowie. Stolica Apostolska podkreśla też znaczenie międzynarodowej solidarności i konieczność podjęcia realnych działań na rzecz promocji dobra wspólnego i wykorzenienia ubóstwa.

Z. Malczewski TChr, BrazyliaAll the contents on this site are copyrighted ©.