2012-06-17 17:39:28

Anioł Pański: o ufności w ostateczne zwycięstwo Ewangelii


Pomimo napotykanych trudności i zła chrześcijanin może pozostać optymistą. Ufa bowiem mocy Boga, który choć wymaga naszej współpracy, sam dba o rozwój swego Królestwa na ziemi – mówił Benedykt XVI w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Papież nawiązał do dwóch ewangelicznych przypowieści o ziarnie, do którego są podobne Słowo Boże i Królestwo Niebieskie. Przypomniał, że Słowo Boże posiada w sobie potencjał, który nie zależy od człowieka, lecz jest dany przez Boga. Ta Boża moc zachęca nas do ufności i pokory, nie zwalnia nas jednak z naszych obowiązków. Benedykt XVI podsumował to maksymą św. Ignacego z Loyoli: „Postępuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie, wiedząc jednak, że w rzeczywistości wszystko zależy od Boga”.

„Obraz nasienia jest szczególnie drogi Jezusowi, gdyż dobrze wyraża tajemnicę Królestwa Bożego. W obydwu przypowieściach ukazuje on zarówno «wzrost» jak i «kontrast»: wzrost, który następuje ze względu na dynamizm zawarty w samym nasieniu, i kontrast, który istnieje między małością ziarna i wielkością tego, co z niego wyrasta. Przesłanie jest jasne: Królestwo Boże, nawet jeśli wymaga naszej współpracy, jest przede wszystkim darem Pana, łaską, która uprzedza człowieka i jego czyny. Nasza mała siła, pozornie bezbronna wobec problemów świata, jeśli zanurzona jest w mocy Boga, nie boi się przeszkód, ponieważ zwycięstwo Pana jest pewne. To cud miłości Boga, która sprawia, że ​​ kiełkuje i rośnie każde nasienie dobra. Doświadczenie cudu miłości czyni nas optymistami, pomimo trudności, cierpienia i zła, które ​​napotykamy.

Benedykt XVI przypomniał też o przypadającym 20 czerwca Światowym Dniu Uchodźcy. „Ma on zwrócić uwagę wspólnoty międzynarodowej na warunki życia tak wielu ludzi, zwłaszcza rodzin, które zostały zmuszone do porzucenia swej ziemi ze względu na zagrożenie konfliktem zbrojnym i brutalną przemocą. Zapewniam o mej modlitwie za tych tak ciężko doświadczonych braci i siostry. Mam nadzieję, że ich prawa będą zawsze respektowane i że w krótkim czasie będą mogli połączyć się ze swymi rodzinami” – zaapelował Benedykt XVI.

W słowie do Polaków Papież powrócił do liturgicznych akcentów minionego tygodnia. Słuchaj papieskich pozdrowień po polsku: RealAudioMP3

„W tych dniach Kościół obchodził uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa i wspomnienie Niepokalanego Serca Matki Bożej. Życzę wszystkim Polakom, by od Boskiego Serca Jezusa, które jest dobroci i miłości pełne, uczyli się wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, zwłaszcza człowieka słabego, dotkniętego cierpieniem. Niech z tego Serca, które jest królem i zjednoczeniem serc wszystkich, czerpią siłę do budowania wzajemnych więzi w rodzinie i w środowisku pracy. Z serca wam błogosławię”.

kb/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.