2012-06-16 16:45:55

Neapol: europejskie spotkanie szkół kościelnych


Najważniejsze problemy nauczania filozofii i teologii na katolickich uniwersytetach w Europie oraz zacieśnianie wzajemnej współpracy. Takie są główne tematy trzydniowego spotkania dziekanów jezuickich wydziałów filozoficznych i teologicznych naszego kontynentu.

Spotkanie, które odbywa się w Neapolu, ma wskazać na nowe rozwiązania i płaszczyzny współpracy europejskich uczelni. Chodzi tu zarówno o wymianę profesorów, ujednolicenie programów studiów, a także poszerzenie możliwości wymiany studentów. Cześć uczelni przystąpiła do edukacyjnych programów proponowanych przez Unię Europejską, jak np. programu „Erasmus”, co pozwala studentom na odbycie jednego semestru na innej uczelni wliczanego do normalnego toku studiów szkoły macierzystej.

Polska reprezentowana jest przez dwie uczelnie: Akademię Ignatianum w Krakowie oraz Papieski Wydział Teologiczny Collegium Bobolanum w Warszawie. O pierwszych owocach spotkania mówi jego dziekan, o. Zbigniew Kubacki SJ:

Słuchaj: RealAudioMP3

O zacieśnianiu współpracy między jezuickimi wydziałami w Europie mówi dziekan Wydziału Teologicznego w Insbrucku ks. prof. Józef Niewiadomski.

Słuchaj: RealAudioMP3

Spotkanie dziekanów zakończy się w niedzielę wieczorem.


ks. Leszek Gęsiak/rvAll the contents on this site are copyrighted ©.