2012-06-15 17:44:11

Papieska audiencja dla przewodniczącym sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ


Benedykt XVI przyjął przewodniczącego trwającej w Nowym Jorku 66. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Po audiencji Nassir Abdulaziz Al-Nasser, dyplomata Kataru na Półwyspie Arabskim, spotkał się z kard. Tarcisio Bertone. Watykańskiemu sekretarzowi stanu towarzyszył szef papieskiej dyplomacji, abp Dominique Mamberti.

Głównym tematem serdecznych rozmów, jak czytamy w wydanym przez Watykan komunikacie, była rola ONZ, a zwłaszcza Zgromadzenia Ogólnego tej organizacji, w rozwiązywaniu konfliktów w różnych regionach świata. Szczególną uwagę zwrócono na te, które mają miejsce w Afryce i na Bliskim Wschodzie, oraz na będące skutkiem tych konfliktów ciężkie sytuacje humanitarne. Mówiono również o wkładzie Kościoła katolickiego na rzecz pokoju i rozwoju, jak też o znaczeniu współpracy między religiami i kulturami.

ak/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.