2012-06-15 17:49:29

Dublin: Kongres Eucharystyczny – dzień pojednania i przebaczenia


Pod znakiem pojednania i przebaczenia minął kolejny dzień Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Dublinie. Liturgie pokutną poprowadził przewodniczący Papieskiej Rady „Iustitia et Pax”. Kard. Peter Kodwo Appiah Turkson. Hierarchia przypomniał słowa z listu św. Pawła do Filipian: „Radujcie sią zawsze w Panu, jeszcze raz powtarzam: radujcie się!” (Flp 4,4). Dodał, iż szczególnie radujemy się tym, że Pan jest pośród nas, a jego imię to Emmanuel, czyli Bóg z nami. Podkreślił, że Bóg dał wszystkim ludziom na świecie swą miłość, pojednanie i pokój.

„Święty Paweł wzywa nas wszystkich, byśmy żyli w pokoju, pokoju Chrystusa. Jest to pokój, który może dać tylko Chrystus i który jest nam dany, by pojednać nas z Chrystusem, by pojednać nas z Ojcem, by pojednać nas ze sobą nawzajem. Jeśli mamy w sobie ducha Chrystusa, możemy doświadczyć także Jego pokoju. Tak jak nam mówi List do Rzymian, «dostąpiwszy usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrysusa» (Rz 5,1), który nas zbawił i pojednał nas swoją własną krwią. Przez Jezusa mamy dostęp do jego łaski, której nawet nie rozumiemy. Jest to siła łaski przebaczenia, uzdalniająca nas do tego, by móc przebaczyć tym, którzy nas skrzywdzili” – powiedział kard. Turkson.

Eucharystia tego dnia była celebrowana przez prymasa Irlandii. Kard. Seán Brady w kilku językach: tradycyjnym irlandzkim, chińskim, włoskim, angielskim, francuskim i innych, mówił m.in. o grzechu, który przerywa więź z Bogiem i konkretnym człowiekiem. Ale istnieje także siła sakramentu pojednania, który pomaga w odbudowaniu zerwanych więzi, napełnia pokojem i zgodą społeczną. Kardynał wspomniał przesłanie, które zostawił Irlandii Papież-Polak.

„W czasie tej Mszy naszą uwagę kierujemy na to, co błogosławiony Papież Jan Paweł II powiedział nam w czasie wizyty w Dublinie w 1979 r. Mówił, że sakrament pojednania jest sakramentem Bożej miłości. W nim słowa o zagubionej owcy stają się dla nas czymś realnym. W Ewangelii św. Mateusz mówi nam, że Jezus, Dobry Pasterz, będzie zawsze nas szukał, jeśli gdzieś odejdziemy. On nas nieustannie szuka! Jeśli otworzymy się na Jego pomoc, On zawsze doprowadzi nas do domu, do miejsca, do którego rzeczywiście należymy” – powiedział kard. Brady .


Dzień wypełniły liczne przemówienia, świadectwa, konferencje i spotkania na temat pojednania i przebaczenia. Tematem kolejnego dnia Kongresu będzie „Komunia ze światem przez Maryję”.


lg/rvAll the contents on this site are copyrighted ©.