2012-06-14 16:51:28

Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Dublinie: dzień pod hasłem kapłaństwa sakramentalnego i powszechnego


Kapłaństwo w wymiarze sakramentalnym, jak i kapłaństwo powszechne, to tematy, które zdominowały kolejny dzień Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Dublinie. Główną katechezę dnia poprowadził arcybiskup Vancouveru John Michael Miller. Mówił o wymiarach kapłaństwa, które wpisane są w relację między kapłaństwem sakramentalnym i powszechnym wszystkich ochrzczonych. Podkreślił, że księża są ludźmi Komunii i terapeutami duszy. Ich podstawową rolą jest służba ludowi Bożemu w realizacji misyjnego posłannictwa Kościoła.

Świadectwa dnia podkreślały różne wymiary kapłaństwa. Między innymi przewodnicząca Konferencji Zakonów Żeńskich Irlandii, s. Conchita McDonnel mówiła o swoim zakonnym powołaniu, a także o związku między życiem konsekrowanym a życiem w Komunii. Przekonywała, że mimo poważnych zmian społecznych, które miały miejsce w ostatnich latach, wbrew utartym przekonaniom, świadectwo osób żyjących ślubami zakonnymi jest niezwykle ważne i w sposób długofalowy wpływa na życie ludzi.

Z kolei Noreen Carroll, parafianka z kościoła Foxrock w Dublinie, złożyła świadectwo o kapłaństwie sakramentalnym w służbie wspólnocie. Mówiła o tym, jak wielkim darem są księża dla powierzonego im ludu. Podkreśliła, że są to dla niej ludzie, którzy swoją służbą pokazują jak i gdzie szukać Boga.

Punktem centralnym wczorajszego dnia była Msza św. sprawowana przez kard. Oscara Andrésa Rodrígueza Maradiagę z Hondurasu. W homilii hierarcha nawiązał do postaci św. Antoniego Padewskiego jako człowieka o wielkim nabożeństwie do Eucharystii. Podkreślił, że święci wypełniają w Kościele potrójną rolę: dają przykład życia, wstawiają się za nami u Boga i dzielą się z nami swym przeznaczeniem.

Przez kompleks kongresowy przeszła także wieczorem procesja eucharystyczna. Ponad dwie godziny, w duchu skupienia i modlitwy, ze śpiewem i czytaniami z Ewangelii, około tysiąca osób przemierzało z wystawionym w monstrancji Chrystusem ulice miasta. W procesji wzięli udział m.in. kardynałowie, biskupi, duchowieństwo, Zakon Maltański, bożogrobcy, skauci, katolicy obrządku syromalabarskiego z Indii i liczne rodziny irlandzkie.

Na czas Kongresu Eucharystycznego wiele inicjatyw zostało podjętych także przez poszczególne parafie i kościoły Dublina. Wytypowano wśród nich tzw. host Church, czyli kościoły gościnne. Ich zadaniem jest przyjęcie pielgrzymów i stworzenie własnego programu w ramach Kongresu. Wśród nich jest jezuicki kościół św. Franciszka Ksawerego. Podczas Kongresu codziennie odprawia się tam nowennę do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nowenna połączona jest z Mszą i konferencją. Każdy dzień ma odrębną tematykę. Konferencje prowadzą jezuiccy duszpasterze, a także jezuici pracujący w wyższych uczelniach Milton College i Trinity College. Wczoraj po południu jezuici przygotowali modlitwę medytacyjną prowadzoną według metody św. Ignacego. Przy Kościele działa również punkt informacyjny, oferujący broszury z programem Kongresu, a także miejsce, gdzie można spotkać się i napić gorącej herbaty.

lg, ks. T. Szymczyk SJ, Dublin/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.