2012-06-14 16:46:39

Dydektor generalny FAO w Watykanie


Na prywatnej audiencji Benedykt XVI przyjął dyrektora generalnego Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa José Graziano da Silvę. 62-letni brazylijski polityk i specjalista od zagadnień rolnych kieruje FAO od początku roku. Po spotkaniu z Papieżem rozmawiał on z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz szefem watykańskiej dyplomacji abp. Dominique’iem Mambertim.

Jak poinformowało następnie Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, podkreślono zaangażowanie Kościoła katolickiego w walkę z głodem i nędzą, zwłaszcza na kontynencie afrykańskim, a także w rozwiązywanie niepokojącej sytuacji bezpieczeństwa żywnościowego na świecie. Zwrócono uwagę, że pomimo istnienia zasobów wystarczających na wyżywienie wszystkich wciąż istnieją przeszkody gospodarcze, społeczne i polityczne uniemożliwiające zaspokojenie tych potrzeb. Wyrażono życzenie, by rolnictwo znalazło na powrót pierwsze miejsce w strategiach rozwojowych, by wsparto zrównoważone systemy produkcji rolnej oraz zapewniono większą równość i skuteczność w zaopatrzeniu żywnościowym.

Warto podkreślić coraz bliższą współpracę między Kościołem katolickim a Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa. W ubiegłym roku na forum organizacji odczytano apel Benedykta XVI o uwolnienie świata od plagi głodu. Z kolei na przełomie maja i czerwca Caritas Internationalis wspólnie z FAO zorganizował w Wiedniu międzynarodowy kongres „Przyszłość bez głodu”. Natomiast w przyszłym tygodniu Stolica Apostolska będzie gościć konferencję na temat bezpieczeństwa żywnościowego, zorganizowaną w ramach przygotowań do oenzetowskiego szczytu o zrównoważonym rozwoju Rio +20.

tc/rv
All the contents on this site are copyrighted ©.