2012-06-11 16:16:00

Stolica Apostolska: porty lotnicze miejscem głoszenia na nowo Dobrej Nowiny


Nowej ewangelizacji na lotniskach poświęcono światowe seminarium dla kapelanów lotnictwa cywilnego. To doroczne spotkanie, które potrwa w Rzymie do czwartku 14 czerwca, zorganizowała już po raz 15. Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. Do tematu seminarium nawiązał Papież, przyjmując jego uczestników w dniu rozpoczęcia obrad.

„Bądźcie zawsze świadomi, że jesteście powołani, by uobecniać w portach lotniczych świata misję Kościoła, którą jest niesienie Boga człowiekowi, prowadząc go do spotkania z Bogiem – zachęcał Benedykt XVI. – A lotniska to miejsca, które coraz bardziej odzwierciedlają zglobalizowaną rzeczywistość naszych czasów. Spotykają się na nich ludzie różnych narodowości, kultur, religii, statusu społecznego i wieku, a można też napotkać różne, niełatwe ludzkie sytuacje, wymagające coraz większej uwagi. Myślę na przykład o tych, którzy przeżywają pełne niepokoju oczekiwanie, usiłując przejechać bez koniecznych dokumentów jako migranci czy ubiegający się o azyl. Myślę o trudnościach powodowanych środkami antyterrorystycznymi. Także u ludzi w portach lotniczych odzwierciedla się kryzys wiary. Treści doktryny chrześcijańskiej i jej wartości nie uważa się już za punkty odniesienia nawet w krajach mających długą tradycję życia kościelnego. W tym kontekście ludzkim i duchowym jesteście powołani, by głosić z nową mocą Dobrą Nowinę słowem, samą swoją obecnością, przykładem i świadectwem, świadomi, że mimo okazjonalnego charakteru spotkań ludzie potrafią rozpoznać człowieka Bożego i często nawet małe ziarno może na żyznej glebie zrodzić i wydać obfite owoce” – mówił Papież.

Benedykt XVI wskazał, że w dzisiejszym świecie technika grozi przesłonieniem centralnego miejsca człowieka. Często większą uwagę przywiązuje się do efektywności i produktywności, kosztem miłości bliźniego i solidarności. Dlatego tak ważna jest na lotniskach obecność kapelanów i samych kaplic.

„Także tutaj wasza obecność jest ważna i cenna. Jest żywym świadectwem Boga bliskiego człowiekowi. Jest też przypomnieniem, by nigdy nie być obojętnym wobec spotykanych osób, ale być dla nich dyspozycyjnymi i podchodzić do nich z miłością. Zachęcam was, byście byli świetlanym znakiem tej miłości Chrystusa, która niesie pogodę ducha i pokój. Drodzy przyjaciele, dbajcie, by każdy, niezależnie od narodowości czy statusu społecznego, znalazł w was otwarte serce, zdolne do słuchania i rozumienia. Oby wszyscy mogli doświadczyć przez wasze życie chrześcijańskie i kapłańskie miłości, która pochodzi od Boga, aby każdy został doprowadzony do odnowionej i pogłębionej więzi z Chrystusem. Mówi On do tych, którzy się ufnie na Niego otwierają, zwłaszcza w modlitwie. Stąd znaczenie kaplic w portach lotniczych jako miejsc ciszy i pokrzepienia duchowego” – powiedział Benedykt XVI kapelanom lotnisk.

ak/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.