2012-06-11 16:24:01

Dublin: otwarcie Kongresu Eucharystycznego


Uroczystą Mszą rozpoczął się wczoraj po południu w Dublinie 50. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. W inauguracyjnym nabożeństwie na miejskim stadionie wzięło udział blisko 12 tys. wiernych. Przewodniczył mu legat papieski, prefekt Kongregacji ds. Biskupów kard. Marc Ouellet, w koncelebrze 40 kardynałów. Uczestnicy Kongresu przyjechali do stolicy Irlandii z całego świata. Obecne spotkanie odbywa się pod hasłem „Eucharystia: wspólnota z Chrystusem i nawzajem ze sobą”.

Przed liturgią odsłonięto przy ołtarzu tzw. „Kamień uzdrowienia” nawiązujący do nadużyć seksualnych, jakie miały miejsce w Irlandii. Została na nim wyryta modlitwa napisana przez jedną z ofiar pedofilii. Do tej sprawy nawiązał także metropolita Dublina w przemówieniu powitalnym, prosząc, by w chwili ciszy wspomnieć wszystkie ofiary tego dramatycznego procederu.

„Ostatnie półwiecze naznaczone było ciemną stroną grzechu i zbrodniczych nadużyć; dotknęły one najsłabszą część naszego społeczeństwa: dzieci, które powinny być przedmiotem największej troski, wsparcia i Chrystusowej miłości. Przywołujemy tych wszystkich, którzy ucierpieli z powodu nadużyć, którzy także dzisiaj są nimi naznaczeni, i którzy będą nieść ten ciężar do końca życia. W duchu skruchy, wspomnijmy ich w ciszy naszych serc” – dodał abp Diarmuid Martin.

Z kolei legat papieski przypomniał w homilii istotę Mszy św. i to, że jest ona przede wszystkim celebracją spotkania człowieka ze Zmartwychwstałym Jezusem. Stąd też niedzielna Eucharystia nie jest tylko zgromadzeniem o charakterze społecznym, kulturowym czy podtrzymującym religijną tradycję. Jest w szczególności naszą odpowiedzią na osobiste wezwanie Chrystusa. Kard. Ouellet zwrócił się także do tych, którzy nie mogą przystępować do Komunii św., prosząc, by nie czuli się przez Kościół odrzuceni.

„Na to spotkanie przybywamy tacy, jakimi jesteśmy; jesteśmy grzesznikami. Czasami nie możemy nawet przystępować do Komunii św. Jednak jak mówi dokument, który przygotowywał nas do tego Kongresu Eucharystycznego, wszyscy możemy żyć w tzw. «komunii duchowej» w sensie uczestnictwa w liturgii i naszej jedności z tym, co jest celebrowane w czasie Mszy. Także wtedy, gdy nie możemy przyjąć sakramentalnej Komunii, możemy mieć udział w łaskach, które przepływają z Ciała i Krwi Chrystusa do Jego Kościoła. Takie aktywne i świadome uczestnictwo oznacza przynależność do jednego Ciała i czerpanie z niego miłości, pokoju i nadziei, a także odwagę, by pójść dalej, akceptując, że także my sami wnosimy tu nasze cierpienia. Benedykt XVI powiedział nam: Także w wypadku, gdy nie jest możliwe przyjęcie Komunii sakramentalnej, uczestnictwo we Mszy św. pozostaje czymś koniecznym, ważnym, znaczącym i owocnym” – dodał kard. Ouellet.

Międzynarodowe Kongresy Eucharystyczne organizowane są przez Stolicę Apostolską od XIX wieku co cztery lata. Poprzedni odbył się w 2008 r. w Quebeku w Kanadzie. Irlandia była już organizatorem tego typu kongresu w 1932 roku.

lg/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.