2012-06-11 16:15:03

Benedykt XVI do przyszłych watykańskich dyplomatów: o wierności wymaganej od papieskich współpracowników


Cnota wierności dobrze wyraża szczególną więź między Następcą Piotra a jego bezpośrednimi współpracownikami w Kurii Rzymskiej i w papieskich przedstawicielstwach. Przypomniał o tym Benedykt XVI, spotykając się z księżmi przygotowującymi się w Papieskiej Akademii Kościelnej do służby w dyplomacji Stolicy Apostolskiej. Będą oni pracowali w nuncjaturach albo w watykańskim Sekretariacie Stanu.

„Zachęcam was, byście przeżywali osobową więź z Namiestnikiem Chrystusa jako należącą do waszej duchowości – powiedział Papież. – To element właściwy oczywiście każdemu katolikowi, a zwłaszcza księdzu. Dla tych, którzy pracują dla Stolicy Apostolskiej, nabiera to szczególnego charakteru. Oddają oni na służbę Następcy Piotra znaczną część swej energii, czasu i codziennej posługi. To poważna odpowiedzialność, ale i szczególny dar, który z biegiem czasu rozwija więź uczuciową z Papieżem, wewnętrzne zaufanie. Z wierności Piotrowi, który was posyła, wywodzi się również szczególna wierność wobec tych, do których zostaliście posłani. Od przedstawicieli Biskupa Rzymu i ich współpracowników wymaga się bowiem, by wyrażali jego troskę o wszystkie Kościoły, a także miłość, z jaką śledzi życie każdego narodu”.

Papież zachęcił przyszłych watykańskich dyplomatów do głębokiego szacunku i wprost przyjaźni względem Kościołów i społeczności, do których zostaną posłani. Przez swą codzienną pracę mają być wśród nich obecni w radosnych i smutnych, nieraz dramatycznych chwilach ich historii, poznając i ceniąc ich kulturę.

„W ten sposób zachęcicie i pobudzicie Kościoły partykularne, by wzrastały w wierności Biskupowi Rzymu i w zasadzie komunii z Kościołem powszechnym znalazły niezawodne wskazówki dla ich drogi dziejowej. A co nie mniej ważne, pomożecie samemu Następcy Piotra, by był wierny misji otrzymanej od Chrystusa, pozwalając mu bliżej poznać powierzoną mu owczarnię i skuteczniej docierać do niej swym słowem, bliskością i miłością. Myślę w tej chwili z wdzięcznością o pomocy, jaką otrzymuję codziennie od wielu współpracowników z Kurii Rzymskiej i przedstawicielstw papieskich, a także o wsparciu, jakim jest modlitwa bardzo licznych braci i sióstr na całym świecie” – mówił Benedykt XVI.

ak/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.