2012-06-10 16:16:38

Papieskie rozważanie na Anioł Pański o adoracji Najświętszego Sakramentu


O znaczeniu cichej adoracji Najświętszego Sakramentu przypomniał Papież w czasie południowego spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Benedykt XVI nawiązał do obchodzonej dziś w wielu krajach uroczystości Bożego Ciała. W rozważaniu Ojciec Święty stwierdził, że te coroczne obchody odnawiają w chrześcijanach radość i wdzięczność za eucharystyczną obecność Chrystusa pośród swoich uczniów.

W rozważaniu Papież mówił, że w sakramencie Eucharystii Pan pozostaje obecny także poza czasem jej sprawowania. Nawiązując do starożytnego świadectwa św. Justyna, przypomniał o tradycji roznoszenia przez diakonów komunii osobom, które były nieobecne w czasie celebracji. Zwrócił także uwagę, że w kościołach miejscem najświętszym jest to, w którym przechowuje się Eucharystię.

Papież modlił się także za wspólnoty chrześcijańskie, które straciły swoje kościoły we Włoszech w czasie niedawnej klęski żywiołowej. „Ze wzruszeniem myślę o licznych kościołach, które uległy poważnym uszkodzeniom w czasie niedawnego trzęsienia ziemi w regionie Emilia Romania oraz o tym, że Ciało Eucharystyczne Chrystusa w tabernakulum pozostało w wielu przypadkach pod gruzami – powiedział Benedykt XVI. – Z miłością modlę się za te wspólnoty, które ze swymi kapłanami muszą gromadzić się na Mszach pod gołym niebem lub w dużych namiotach. Dziękuję im za świadectwo i za to wszystko, co czynią z myślą o całej społeczności. Sytuacja ta jeszcze bardziej uzmysławia wagę zjednoczenia w imię Pańskie oraz moc, która pochodzi od Chleba Eucharystycznego, zwanego «chlebem pielgrzymów». Z dzielenia tego chleba rodzi się i odnawia zdolność dzielenia się życiem i dobrami, wzajemnego dźwigania brzemion oraz gościnności i przyjaźni” – podkreślił Ojciec Święty.

Wracając do tematu Bożego Ciała Papież zachęcił do ponownego odkrycia znaczenia adoracji eucharystycznej. „Modlitwę adoracyjną można praktykować osobiście, zatrzymując się przed tabernakulum, bądź w formie wspólnotowej, także za pomocą psalmów i śpiewów, ale zawsze z daniem szczególnego miejsca milczeniu, w czasie którego słucha się wewnętrznie żywego i obecnego w tym sakramencie Pana. Najświętsza Maryja Panna jest mistrzynią także tej modlitwy, gdyż nikt lepiej niż ona nie potrafił kontemplować oczyma wiary Jezusa i zachowywać w sercu wewnętrzne echo Jego ludzkiej i boskiej obecności. Za Jej wstawiennictwem niech się rozprzestrzenia i wzrasta w każdej wspólnocie kościelnej prawdziwa i głęboka wiara w tajemnicę eucharystyczną” – podkreślił Ojciec Święty.

se/rvAll the contents on this site are copyrighted ©.