2012-06-10 16:17:09

Hiszpania: kryzysowa kampania Caritas


„Żyj prosto, aby inni po prostu mogli żyć” – to hasło dorocznej kampanii Caritas, organizowanej w Boże Ciało w Hiszpanii. W okolicznościowym przesłaniu instytucja charytatywna apeluje, aby „kroczyć razem ku nowemu modelowi społecznemu, bardziej ludzkiemu i sprawiedliwemu”. Chodzi o to, aby handel i popyt nie stawiały na pierwszym miejscu bogacenia się, pomijając dobro i godność osoby ludzkiej.

Trzeba „budować nowe społeczeństwo, w którym ludzkość będzie postępowała jak jedna wielka rodzina, która stawia sobie pytania dotyczące ubóstwa i niesprawiedliwości, jakie dominują na świecie”. Tak Caritas apeluje do władz, aby robiły wszystko, by pokonać kryzys i jego skutki, nie ucinały pomocy społecznej i tworzyły miejsca pracy. „W tych trudnych chwilach nie możemy stać z założonymi rękami uważając, że nie możemy nic zrobić przy naszych ograniczonych możliwościach” – czytamy w przesłaniu.

Kryzys daje znać o sobie w Hiszpanii. Potwierdzają to dane Caritas: w 2011 r. z jej pomocy skorzystało ponad milion osób, ponad 300 tys. po raz pierwszy. Cztery lata wcześniej, w 2007 r., taką pomoc otrzymało 370 tys. osób. korzystają z niej najczęściej osoby samotne bądź rodziny z dziećmi, ludzie w wieku 30-44 lat, renciści i bezrobotni. Caritas alarmuje wobec postępującego podziału społeczeństwa: jedna czwarta ubożeje i coraz bardziej pozbawiana jest ochrony społecznej bądź skutecznej polityki rodzinnej.

We wszystkich hiszpańskich parafiach zbierane są dzisiaj ofiary na potrzeby Caritas. Także na ulicach można spotkać wolontariuszy.

M. Raczkiewicz CSsR, Madryt
All the contents on this site are copyrighted ©.