2012-06-09 16:16:14

Papież do biskupów Papui Nowej Gwinei i Wysp Salomona o ewangelizacji kultury i rodziny


Uznanie dla troski o potrzeby ubogich i chorych, zwłaszcza na AIDS, jak też publicznego występowanie na rzecz potrzebujących wyraził Papież biskupom Papui Nowej Gwinei i Wysp Salomona. Przybyli oni z tych dwóch krajów Oceanii z wizytą ad limina. Benedykt XVI zachęcił ich do kontynuowania dialogu i współpracy z władzami świeckimi, tak by Kościół mógł swobodnie wypowiadać się i służyć dobru wspólnemu w sposób w pełni zgodny z ewangelicznymi wartościami. Mówiąc o wysiłkach duszpasterskich podejmowanych dla ewangelizacji kultury, wskazał na potrzebę odnoszenia nieprzemijających prawd Ewangelii do obyczajów ludzi, którym się je głosi. Należy przy tym budować na obecnych już u nich elementach pozytywnych, inne oczyszczając, kiedy jest to konieczne.

„Gdy mowa o tym aspekcie ewangelizacji, rodzina ma tu kluczową rolę, będąc podstawową komórką społeczeństwa i pierwszym miejscem, gdzie przyswaja się wiarę i kulturę – powiedział Papież. – Choć społeczeństwo uznaje ważną rolę rodziny w historii, szczególną uwagę trzeba obecnie zwracać na takie dobra religijne, społeczne i moralne, jak wierność, równość i wzajemny szacunek męża i żony. Kościół niestrudzenie głosi, że rodzina opiera się na naturalnej instytucji małżeństwa między mężczyzną i kobietą. W przypadku ochrzczonych chrześcijan jest to umowa wyniesiona przez Chrystusa na nadprzyrodzony poziom sakramentu, przez który mąż i żona mają udział w miłości Boga, gdy stają się jednym ciałem, przyrzekając sobie wzajemną miłość i szacunek oraz pozostając otwarci na Boży dar, jakim są dzieci. W tym względzie pochwalam wasze wysiłki, by traktować jako duszpasterski priorytet ewangelizację małżeństwa i rodziny zgodnie z katolickim nauczaniem moralnym” – podkreślił Benedykt XVI.

Jako przykład dla rodzin Papież wskazał bł. Petera To Rota, którego stulecie urodzin jest obecnie obchodzone. Ten świecki katechista, żonaty i ojciec rodziny, poniósł śmierć męczeńską w 1945 r. z ręki japońskich okupantów za obronę świętości małżeństwa. Przeciwstawiał się próbom przywrócenia wielożeństwa. Jan Paweł II beatyfikował go podczas swej wizyty w Papui Nowej Gwinei w 1995 r. Benedykt XVI przypomniał też potrzebę formacji katechetycznej, by chronić wiernych przed próbami „nawracania ich na zbyt uproszczone wersje chrześcijaństwa, często oparte tylko na fałszywych obietnicach dobrobytu materialnego”. Jak wiadomo, tamtejsze tereny dotknięte są plagą prozelityzmu sekt pochodzących z USA czy Nowej Zelandii.

ak/ rv







All the contents on this site are copyrighted ©.