2012-06-08 16:36:44

Sympozjum teologiczne przed Międzynarodowym Kongresem Eucharystycznym - wystąpienia kardynałów z Watykanu


Benedykt XVI nagrał dziś wideoprzesłanie do uczestników 50. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. Rozpocznie się on pojutrze w Dublinie. Początkowo Irlandczycy mieli nadzieję, że Benedykt XVI osobiście weźmie udział w tym wydarzeniu. Jak oświadczył dubliński metropolita, Papież był gotowy to uczynić, gdyby miało to pomóc Kościołowi w Irlandii przezwyciężyć aktualny kryzys. Po konsultacjach z irlandzkimi biskupami Ojciec Święty doszedł jednak do wniosku, że sytuacja jeszcze nie dojrzała do wizyty. Z uczestnikami kongresu będzie się zatem łączył duchowo oraz poprzez nagrane dziś przesłanie.

Tymczasem opodal irlandzkiej stolicy, w Maynooth, trwa sympozjum, które wprowadza w kongres eucharystyczny od strony teologicznej. Zabrali już na nim głos dwaj hierarchowie z Watykanu, skądinąd teolodzy: kard. Marc Ouellet, papieski legat na kongres, oraz kard. Kurt Koch, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Obaj wypowiadali się na ten sam temat, a mianowicie eklezjologii wspólnoty.

Kard. Ouellet potraktował ten temat w ujęciu historycznym, nawiązując do 50-lecia Soboru Watykańskiego II. Zauważył, że wizja Kościoła jako wspólnoty jest głównym osiągnięciem Vaticanum II, a zarazem odpowiedzią ojców soborowych na zadanie, jakie postawił przed nimi Jan XXIII: uaktualnić nauczanie Kościoła oraz przywrócić jedność chrześcijan. Zdaniem kard. Ouelleta soborowa koncepcja Kościoła wciąż nie została jeszcze w pełni odkryta. Niezbędne jest bowiem odczytanie Soboru w ciągłości z całą Tradycją Kościoła, o co od początku pontyfikatu zabiega Benedykt XVI.

Z kolei kard. Kurt Koch, który na sympozjum przemawiał dziś rano, eklezjologię wspólnoty rozważył w perspektywie ekumenicznej. Zauważył on, że z zasadniczymi treściami soborowego nauczania o Kościele zgadzają się zarówno protestanci, jak i prawosławni. Również dla nich Kościołem jest modlące się zgromadzenie wiernych. Szwajcarski purpurat i teolog przypomniał wielkie zasługi w tym względzie rosyjskiego prawosławia, które w środowiskach emigracyjnych w Paryżu wypracowało ideę eklezjologii eucharystycznej. Koncepcja ta miała jednak wyraźnie antypapieski charakter. Chodziło w niej o ukazanie, że wspólnota zgromadzona na modlitwie wokół biskupa jest w pełni Kościołem i niczego jej nie brakuje.

Przewodniczący watykańskiej dykasterii ds. ekumenizmu wspomniał też o problemie wzajemnego dopuszczania do komunii świętej w różnych wyznaniach chrześcijańskich i o wynikających stąd napięciach. Podkreślił on, że dla katolików podstawą ekumenizmu jest chrzest, który włącza do Kościoła, a jego ostatecznym wypełnieniem wspólny udział w Eucharystii. I do tego wszyscy powinniśmy dążyć – powiedział kard. Koch.

kb/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.