2012-06-08 18:52:25

Kraków: "lectio magistralis" kard. Bertone


W tzw. Lectio Magistralis po otrzymaniu doktoratu kard. Bertone ukazał rolę uniwersytetów katolickich w nowej ewangelizacji. Podkreślił potrzebę zachowania ich katolickiej tożsamości oraz przenikania Ewangelią współczesnej kultury. Swoje rozważania rozpoczął od sprecyzowania, na czym polega nowa ewangelizacja. Ma to być – jak zaznaczył – odpowiedź Kościoła na współczesne trendy kulturowe w krajach o długiej tradycji chrześcijańskiej. Szerzy się w nich sekularyzacja, religijna ignorancja i synkretyzm; zanika poczucie sacrum. W takiej sytuacji musimy na nowo proponować ludziom wiarę – mówił kard. Bertone. Potrzeba przy tym ufać Bogu i mocy Jego Słowa, a także odnowić w sobie pierwotną gorliwość, która porusza serca i czyni z nas ewangelizatorów. Chodzi o jasne i otwarte głoszenie Chrystusa – konkludował kard. Bertone pierwszą część swego wykładu.

Mówiąc z kolei o roli uniwersytetów katolickich, podkreślił, że mają one być instytucjonalnym świadkiem Chrystusa, zwłaszcza w krajach zsekularyzowanych. Sekretarz Stanu przypomniał, że osłabienie katolickiej tożsamości szkół i uczelni kościelnych przyczyniło się do moralnej, duchowej i intelektualnej dezorientacji. Przestrzegł on zatem przed ich sekularyzacją oraz rezygnacją z przejawów ich katolickiej tożsamości, którą redukuje się do pewnej formy humanizmu, a chrześcijaństwo do systemu wartości.

Kard. Bertone zauważył, że ewangelizacja jest skuteczna jedynie wtedy, gdy Ewangelia przenika do kultury. Jest to zadaniem katolickich uniwersytetów. We współczesnym świecie nauki, rozbitym na fragmentaryczne i redukcjonistyczne dziedziny wiedzy, kościelne uczelnie muszą również pomóc w odkrywaniu jedności ludzkiego poznania, ponownie przyjąć swoje powołanie do bycia „universitas” – podkreślił sekretarz stanu, ponawiając apel, jaki wystosował w tej sprawie Benedykt XVI podczas wizyty na uniwersytecie w Ratyzbonie.

Watykański hierarcha przypomniał też, że choć katolickie uczelnie mają być otwarte na wszystkich studentów, niezależnie od ich przekonań i przynależności religijnej, powinny one jednak zadbać, aby wszyscy ich absolwenci otrzymali solidną wiedzę na temat wiary chrześcijańskiej oraz katolickiej nauki społecznej.

kb/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.