2012-06-07 16:40:44

Jerozolima: uroczystości Bożego Ciała w łączności z Dublinem


Obchody Bożego Ciała w Jerozolimie rozpoczęły się uroczystym ingresem i celebracją pierwszych nieszporów. Charakterystycznym elementem jerozolimskiej liturgii było nocne czuwanie przy Bożym Grobie z brewiarzową Godziną Czytań oraz wspomnieniem tajemnicy zmartwychwstania. Podczas wszystkich celebracji rotundę Zmartwychwstania wypełniły podniosłe eucharystyczne hymny, łacińskie psalmy i teksty Pisma Świętego wychwalające Boga za wielki dar swojej miłości w Sakramencie Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa.

Z kolei w dniu dzisiejszym główną celebrację zakończyła uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem wewnątrz bazyliki Bożego Grobu. Eucharystii z udziałem licznych kapłanów, lokalnych wiernych i pielgrzymów, przewodniczył bp Giacinto Boulos Marcuzzo, wikariusz patriarchalny dla Izraela.

Eucharystia była sprawowana przy ołtarzu ustawionym przed kaplicą pustego Grobu Chrystusa. W homilii bp Marcuzzo przypomniał teologiczne i historyczne fundamenty Bożego Ciała oraz podkreślił nierozerwalną więź dzisiejszej uroczystości z tajemnicą Wielkiego Czwartku. Nawiązując do zbliżającego się kongresu eucharystycznego w Dublinie (10-17 czerwca br.), w którym weźmie udział również delegacja Kościoła Ziemi Świętej, zaprosił do budowania przez Eucharystię wspólnoty z Chrystusem i między sobą. Na zakończenie złożył gratulacje i życzenia księżom, którzy w tym roku obchodzą okrągłe jubileusze święceń kapłańskich.

Eucharystię zakończyło wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz procesja, która trzykrotnie okrążyła kaplicę Grobu Bożego i przeszła obok Kalwarii. Bp Marcuzzo udzielił zebranym błogosławieństwa przed Bożym Grobem, przy ołtarzu Marii Magdaleny oraz w kaplicy Najświętszego Sakramentu, gdzie wspomina się spotkanie Zmartwychwstałego Jezusa ze swoją Matką Maryją.

o. J. Kraj OFM, Jerozolima
All the contents on this site are copyrighted ©.