2012-06-06 16:51:21

Kazachstan: Kard. Lajolo o wolności religijnej i prawdzie jako warunkach pokoju


Pokój nie jest możliwy bez wolności religii i poszanowania dla prawdy. Podkreślił to w Astanie włoski kard. Giovanni Lajolo. Emerytowany szef Papieskiej Komisji ds. Państwa Watykańskiego przewodniczył delegacji Stolicy Apostolskiej na zakończony 31 maja w stolicy Kazachstanu IV Międzynarodowy Zjazd Zwierzchników Światowych i Tradycyjnych Religii. Odbywają się tam one z inicjatywy prezydenta Nursułtana Nazarbajewa co trzy lata, począwszy od 2003 r.

Podczas sesji plenarnej kongresu na temat „Pokój i harmonia jako wybór ludzkości” kard. Lajolo mówił o potrzebie rozwijania „kultury dobra wspólnego”. Podkreślił, że Bóg jest głównym źródłem pokoju. Nawiązując do nauczania Jana XXIII z encykliki Pacem in terris, której 50-lecie przypada w przyszłym roku, wskazał cztery istotne warunki pokoju. Są nimi: wolność, prawda, miłość i sprawiedliwość. Szef watykańskiej delegacji na międzyreligijny zjazd w Kazachstanie mówił też o konieczności troski o potrzeby drugich w równym stopniu jak o własne. Wskazał ponadto na znaczenie przestrzegania własnych obowiązków oraz praw należnych innym ludziom.

W dyskusji panelowej na temat „Religia a kobieta: wartości duchowe i współczesne wyzwania” w imieniu watykańskiej delegacji na zjazd w Astanie wystąpiła prof. Ilaria Morali z Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. Mówiła o odpowiedzialności i roli kobiet w społeczeństwie w świetle Ewangelii, tradycji chrześcijańskiej i nauczania papieży.

Natomiast w dyskusji na temat „Religia a młodzież” głos zabrał ks. Christophe Roucou, który kieruje zespołem ds. relacji z islamem przy francuskiej konferencji episkopatu. Zwrócił on uwagę, że Kościół katolicki od wieków przywiązuje ogromną wagę do formacji młodzieży i kształtowania sumień, będąc świadomy, że bez osobowości dojrzałych i odpowiedzialnych niemożliwe jest społeczeństwo ludzkie godne tej nazwy. Przypomniał uniwersytety zakładane przez papieży już w średniowieczu i kościelne dzieło edukacji, obejmujące dziś na całym świecie ponad 250 tys. szkół katolickich wszelkiego stopnia.

ak/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.