2012-06-06 16:37:56

Audiencja ogólna: Miłość wierna i otwarta na życie jest możliwa, choć niełatwa


Rodziny, które w Mediolanie uczestniczyły w swym światowym spotkaniu pokazały wszystkim, że z radością, choć nie bez trudności, można dziś żyć miłością wierną i otwartą na życie – mówił Benedykt XVI na audiencji ogólnej. Tym razem zamiast katechezy omówił swą niedawną podróż do stolicy Lombardii, gdzie uczestniczył w Światowym Spotkaniu Rodzin. Papież przypomniał poszczególne etapy swej wizyty oraz przesłanie, jakie przekazał tam rodzinom. Tak zostało to streszczone po polsku.

„Spotkanie to odbywało się pod hasłem: «Rodzina, praca, świętowanie». Trzydniowa, duszpasterska wizyta Papieża rozpoczęła się na placu przed mediolańską katedrą. Mając w pamięci piętrzące się trudności ekonomiczne i wszystkich dotkniętych niedawnym trzęsieniem ziemi w regionie Emilia, Ojciec Święty budził nadzieję i zachęcał do trwania w wierze i do dawania świadectwa w życiu prywatnym i publicznym. Wieczorem Papież uczestniczył w koncercie zorganizowanym w Teatrze Alla Scala, dedykowanym ofiarom trzęsienia ziemi.

Następnego dnia Ojciec Święty z biskupami i kapłanami uczestniczył w liturgii brewiarzowej. W przemówieniu podkreślił wartość celibatu kapłańskiego i dziewictwa osób konsekrowanych jako znaku miłości do Boga i do braci. Następnie na stadionie Meazza spotkał się z młodzieżą, którą wezwał do świadomego i odpowiedzialnego odpowiadania «tak» Jezusowi, który przychodzi z darem Ducha Świętego.

Wieczorem Papież uczestniczył w Święcie Świadectwa, zatytułowanym «One world, family, love». Spontanicznie odpowiadał na pytania przedstawicieli rodzin z różnych kontynentów, dzieląc się własnym doświadczeniem życia rodzinnego.

W niedzielę 3 czerwca Ojciec Święty odprawił Mszę na zakończenie Światowego Spotkania Rodzin. Apelował, by rodziny włączały się w budowanie wspólnoty kościelnej, w ewangelizację współczesnych środowisk nie tylko słowem, ale również przykładem dobrze przeżywanej rodzinnej miłości”.

Benedykt XVI przypomniał też, że to właśnie od jakości życia rodzinnego zależy przyszłość świata i Kościoła. Rodziny bowiem chce dla człowieka Bóg. To w niej młode pokolenia uczą się życia. Dlatego też Papież zaapelował, by szanować rodzinę, jej tożsamość i prawa.

„Chciałbym tu powtórzyć to, co z całą mocą powiedziałem w obronie czasu rodziny, zagrożonego przez swoisty despotyzm obowiązków zawodowych: niedziela jest dniem Pana Boga i człowieka, dniem, w którym wszyscy powinni mieć możliwość odpoczynku od pracy, być wolni dla rodziny i dla Boga. Broniąc niedzieli, broni się wolności człowieka. Światowe spotkanie w Mediolanie stało się wymowną «epifanią» rodziny, która ukazała się w całym swym bogactwie i różnorodności, a zarazem w wyjątkowości swej zasadniczej tożsamości, jako wspólnota miłości, oparta na małżeństwie i powołana, by być sanktuarium życia, małym Kościołem, komórką społeczeństwa” – powiedział Papież.

Do tematu dzisiejszej audiencji Benedykt XVI nawiązał też w słowie do Polaków. Słuchaj papieskich pozdrowień po polsku: RealAudioMP3

„Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Moi drodzy, razem z wami dziękuję Bogu za niezwykłe święto rodziny, jakie przeżywaliśmy w Mediolanie. Modlę się, aby małżeńska miłość, ojcostwo i macierzyństwo były dla wszystkich rodzin drogą ku świętości. Niech Bóg wam błogosławi!”.

Zwracając się do wiernych hiszpańskojęzycznych, Papież pozdrowił pielgrzymów z Kolumbii. Była wśród nich grupa byłych zakładników Rewolucyjnych Sił Zbrojnych Kolumbii (FARC). W ubiegłym tygodniu uczestniczyli oni wraz z rodzinami w mediolańskim spotkaniu. Dzisiaj poprosili Benedykta XVI o modlitwę w intencji innych osób, które wciąż pozostają w ręku rebeliantów.

kb/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.