2012-06-04 16:44:46

Polskie L’Osservatore Romano – numer 6/200


Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszona doktorem Kościoła Hildegarda z Bingen, wielka intelektualistka epoki Średniowiecza, której kult liturgiczny Benedykt XVI w maju rozszerzył na cały Kościół. Dzieje tej mistyczki, uczonej i kompozytorki oraz innych niezwykłych postaci stanowią dowód na to, że w świecie chrześcijańskim kobieta mogła być również twórcą kultury. Uznanie wielkości Hildegardy, która wzywała papieży do wprowadzania reform, a nawet ich surowo krytykowała, ma szczególne znaczenie ze względu na to, że stosunek Kościoła katolickiego do kobiet stanowi kwestię, wokół której nagromadziło się wiele stereotypów i uprzedzeń. Tymczasem, jak pokazują badania historyczne, emancypacja i awans kobiet bardzo wiele zawdzięczają właśnie chrześcijaństwu. I choć może się wydawać, że w pewnych okresach kobiety były w Kościele raczej w cieniu, to ich obecność nie była przez to mniej istotna.

Z tą tematyką wiąże się nowa inicjatywa dziennika „L'Osservatore Romano”, który począwszy właśnie od maja wzbogacił się o dodatek poświęcony kobietom, a zwłaszcza ich roli w Kościele. Jak pisze redaktorka dodatku, Lucetta Scaraffia, będzie on zajmował się różnymi kwestiami związanymi zarówno z prokreacją, jak też dostępem do kultury i emancypacją. Jest bowiem wiele interesujących informacji, lecz na ogół środki przekazu je pomijają. W każdym dodatku znajdą się zatem teksty poświęcone kobietom, które odgrywają ważną rolę w Kościele i nie są znane bądź są znane zbyt mało, bo choć wkład zakonnic i świeckich jest coraz większy i coraz bardziej znaczący, to wciąż pozostaje ukryty. Będą też teksty poświęcone duchowości kobiecej, reportaże na tematy związane z życiem zakonnym, recenzje książek, esejów i filmów, niekoniecznie związanych z religią. Poszczególne artykuły będą sukcesywnie zamieszczane na naszej stronie internetowej.

Dorota Swat, OR
All the contents on this site are copyrighted ©.