2012-06-03 16:23:40

Włochy: papiescy gwardziści pomagają ofiarom trzęsienia ziemi


Na pomoc ofiarom niedawnego trzęsienia ziemi w północnych Włoszech pospieszyło z Watykanu dwudziestu członków elitarnej papieskiej Gwardii Szwajcarskiej. Podczas wizyty Ojca Świętego w Mediolanie gwardziści mają mniej pracy niż zwykle. Część z nich zatem, na własną prośbę i za zgodą przełożonych, wykorzystując wolne od służby dni, udała się do miejscowości Carpi i Mirandola, by pomóc w usuwaniu skutków kataklizmu. Jak podkreślił zastępca komendanta jednostki podpułkownik Christoph Graf, inicjatywa ta zrodziła się spontanicznie, jako akt solidarności z mieszkańcami regionu Emilia Romania doświadczonymi przez kataklizm.

Wielu członków Gwardii zna dobrze bp. Francesco Cavinę, ordynariusza Carpi, który do niedawna pracował w watykańskim Sekretariacie Stanu. Gwardziści oddali się zatem na kilka dni do jego dyspozycji, by włączyć się w różne prace na terenie diecezji. Pomoc ta, choć w skali zjawiska z pewnością niewielka, będzie dla gwardzistów doświadczeniem nowym, gdyż Szwajcaria, skąd pochodzą, nie należy do obszarów sejsmicznych. Wśród ochotników są jednak przedstawiciele różnych zawodów, m.in. stolarze, kucharze, mechanicy, elektrycy. Będą mogli zatem skutecznie pomóc w wykonaniu różnych konkretnych prac.

lg/ rv








All the contents on this site are copyrighted ©.