2012-05-24 11:14:30

Западноевропейските епископи: повече етика и духовност за излизане от кризата


„Приносът на етиката и духовността за нов икономически ред” бе темата на среща проведена вчера в Брюксел, организирана от Комисията на епископатите на Европейската Общност (Сомесе) в сътрудничество с Конференцията на европейските църкви (Сес). В дебата участваха монс.Андре-Жозеф Леонард, архиепископ на диоцеза на Брюксел и почетния посланик на Холандия, Еди Алтес. „Свидетели сме на упадъка на неолибералната система, но кризата е по-дълбока, защото се корени в едно объркано общество в което са нарушени отношенията между човека, природа и блага поради загубата на чувството за трансцедентното”, заяви Еди Алтес. Той посочи и основните фактори за това: „липсата на морал и целокупност, особено в политическия и икономическия елит”, както и нуждата „да се преоткрият духовните основи, което ще даде „креативен тласък в нашето съществувание”. Според холандския дипломат чувството за трансцедентното може да бъде възвърнато ако християнските Църкви направят „самокритика, за да разберат дали онова което говорят се отразява в действията им и дали техния език е разбираем”. От друга страна, посочи Алтес, „Църквите трябва да се отворят и към невярващите, за да посрещнат заедно кризата в името на по-добро бъдеще”. „Когато законите на пазара и търсенето на печалбата са сакрализират, това се раждат проблемите”, посочи монс. Леонард. „Противоположно на това е общото благо, което е далеч от колективизма и индивидуализма, но изисква жертви, тъй като включва търсенето на валоризирането на всеки”. Според архиепископа на Брюксел за възвръщане на чувството към трансцедентното е необходима духовност. „Съществуват различни видове духовност, но християнската е специфична, тъй като е насочена към въплътения Бог, който обединява трансцедентното и човешкото измерение”. Затова, заключи монс. Леонард, „вярата трябва да бъде обърната едновременно към Бог и към човека. Ако признаем съжителството на върховните ценности с материалните ценности ще можем да развием такъв икономически модел, който отговаря на истинското развитие”.

dg/ rv


All the contents on this site are copyrighted ©.