2012-05-21 14:59:31

Монс. Чели за Световния ден на Социалните комуникации


На 20 май бе отбелязан 46-я Световен ден на Социалните комуникации, чиято тема тази година бе: „Мълчание и Слово: път към евангелизацията”. В своето послание за Деня, Папа Бенедикт ХVІ подчерта, че „връзката между мълчанието и словото са два момента на комуникацията, които трябва да бъдат уравновесени, да се следват и интегрират за изграждането на истинския диалог и дълбоката близост между хората”. За Папското послание за Световния Ден на Социалните комуникации пред Радио Ватикана говори архиепископ Клаудио Мария Чели, председател на Папския съвет за Социални комуникации:

********
„Папата желае да насърчи един дълбок размисъл: ние всички сме приканени да се замислим за връзката между мълчанието и словото. Мълчанието не е отричането на комуникацията: мълчанието е съществена и основна част от него. Трябва да откриваме постепенно какво означава да слушаме в мълчание, да слушаме другия, за да могат думите отправени към другия, да бъдат дълбоки и пълни със съдържание. Така постъпва и Бог: в мълчанието чуваме Неговото Слово, в мълчанието това Слово влиза в моето сърце и прави така, че да се превърна в квас на земята, истински, сериозен, ангажиран и верен строител на царството Божие. По тази причина, мълчанието не е вече един отрицателен аспект на комуникацията, а обогатява, защото дава смисъл. В своя коментар, Папата засяга една твърде модерна тематика: днес човекът се движи в своето търсене на истината върху въпроси и отговори, но е вярно, че днес ние сме засипани от послания. Засипани сми от комуникации и човекът, много пъти се уморява в осъзнаването, кое от тези получени послания е фундаментално в неговия път към истината и кое е важно в неговия път на човек. Единствено в мълчанието човекът може да започне да преоткрива онова, което си струва и има стойност в неговия живот. Призива за този Световен ден е това послание да може да отекне и да се разпространява възможно по-нашироко, защото е послание, което стимулира размисъла, кани към мълчание. Понякога само в мълчанието може да се оцени значението, съдържанието, богатството на дара получен чрез Словото Божие. За тази цел, бих могъл да кажа, че тази година Съветът, чрез своя интернет сайт пожела да постави на разположение тези, които са инициативите взети от различните местни Църкви, на различни езици. Пожелахме да дадем на разположение онова, което всяка Епископска конференция или много от тях реализираха за достойното отбелязване на този ден. Направихме го, защото така всеки може да извлече вдъхновение за това, което другите са сторили, може и да обогати своите инициативи, съпоставяйки се с тези на другите. Трябва да кажа, че това бе един много богат и красноречив момент. Пожелавам този Ден да бъде отбелязан достойно, помагайки на всички, които вървят и действат в областта на комуникациите, да преоткрият голямото богатство на този неразделим бином: мълчание и слово.

jp/rvAll the contents on this site are copyrighted ©.