2012-04-30 19:33:17

Ne zaboravimo Boga ni u vrijeme odmora, jer On nas nikada ne zaboravlja - istaknuto na Svjetskom kongresu dušobrižništva turizma


U meksičkom je gradu Cancúnu, na poticaj Papinskoga vijeća za dušobrižništvo selilaca i putnika, od 23. do 27. travnja održan VII. svjetski kongres dušobrižništva turizma, na kojemu su sudionici iz 40 zemalja s 4 kontinenta, posebnu pozornost posvetili temama vjerskoga turizma, turizma kršćana i općega turizma. Pritom su, – kako stoji u završnom priopćenju objavljenom nakon skupa - među ostalim posebno razmotrili sadašnje stanje, mogućnosti i izazove međunarodnoga turizma; kulturnu baštinu Crkve u službi turizma, pastoralnu skrb turizma u kontekstu nove evangelizacije; nove tehnologije i društvene mreže na području dušobrižništva turizma.
Izražavajući volju da budu nazočni na području turizma kako bi ga se učinilo stvarnošću koja je uistinu čovječna, i koja očovječuje, sudionici su istaknuli da kao svoju zadaću preuzimaju Papin poziv da se turizam prosvijetli socijalnim naukom Crkve. Upozoravajući nas na zlorabljenje turizma, posebno onoga koji često uključuje trgovinu ljudskim bićima, seksualno iskorištavanje, zlostavljanje, pa čak i mučenje maloljetnika, Sveti je Otac od nas zatražio da odredimo smjernice etičkoga i odgovornoga turizma, koji poštuje dostojanstvo pojedinaca i narodā, koji je dostupan svima, te koji je pravedan, održiv i ekološki. Osim toga, potvrdio je zauzimanje Crkve u suradnji, na njoj vlastitom području, kako bi taj dobri turizam postao stvarnost za sve ljude, a posebno za potrebitije.
Sudionici su skupa potom izrazili volju da pomognu kršćanima iskoristiti odmor i slobodno vrijeme, kako bi oni bili plodonosni za njihov ljudski i duhovni rast, uvjereni da ni u to vrijeme ne smijemo zaboraviti Boga koji nas nikada ne zaboravlja. Nova evangelizacija, na koju smo svi pozvani, traži od nas da iskoristimo brojne prigode koje nam turizam nudi kako bismo predstavili Krista kao najviši odgovor na pitanja današnjega čovjeka – istaknuto je među ostalim u priopćenju sa Svjetskog kongresa dušobrižništva turizma.
All the contents on this site are copyrighted ©.