2012-04-18 17:08:57

Watykan: odpowiedź lefebrystów krokiem do przodu


Stolica Apostolska potwierdziła, że otrzymała kolejną odpowiedź Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X na tak zwaną preambułę doktrynalną, której przyjęcie potwierdzałoby jego jedność w wierze z Kościołem katolickim. Komunikat Papieskiej Komisji Ecclesia Dei nie podaje treści odpowiedzi. Zaznacza jedynie, że zostanie ona rozpatrzona przez Kongregację Nauki Wiary, a następnie poddana pod ocenę Ojcu Świętemu.

Treść preambuły nadal pozostaje tajna. Stolica Apostolska bowiem od samego początku dopuszczała możliwość wprowadzenia w niej drobnych zmian, gdyby Bractwo wyrażało taką potrzebę. Jak potwierdził rzecznik prasowy lefebrystów, ks. Alain Lorans, odesłana do Watykanu preambuła zawiera kilka uściśleń ze strony Bractwa.

Z kolei watykański rzecznik prasowy przyznał, że nowa odpowiedź różni się wyraźnie od poprzedniej, którą Stolica Apostolska uznała za niewystarczającą. „Jest to krok na przód i napawa otuchą” – powiedział ks. Federico Lombardi SJ, zapewniając, że Watykan szybko rozpatrzy tę odpowiedź. Ostatecznego zakończenia sprawy spodziewa się za kilka tygodni. Wtedy też zostanie opublikowany tekst preambuły.

Wiadomość o podpisaniu przez lefebrystów preambuły doktrynalnej już wczoraj przedostała się do włoskich mediów. Została tam przedstawiona wprost jako ostateczne zakończenie schizmy. Powołując się bowiem na nieoficjalne, choć ich zdaniem wiarygodne źródła, włoscy watykaniści twierdzili, że zmiany wprowadzone do tekstu przez lefebrystów nie zmieniają w sposób istotny jego treści, a zatem są do przyjęcia przez obie strony.

kb/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.