2012-04-18 11:54:13

A katolikus egyház és a kommunizmus Kelet-Közép-Európában: elvi állásfoglalás, stratégia, taktika


RealAudioMP3 Stúdióbeszélgetés Molnár Antal történésszel, a Római Magyar Akadémia igazgatójával, az április 24-én megrendezésre kerülő nemzetközi tudományos konferencia szervezőjével

Kelet-Közép-Európa egyháztörténelmét a 20. század második felében döntően meghatározta a kommunista rendszerrel való szembesülés. A katolikus egyház a kommunizmussal szemben kezdettől fogva a világos elutasítás álláspontjára helyezkedett, az ideológia határozott elítélése mellett azonban a gyakorlati életben korszakonként, országonként, vagy akár egyházon belüli csoportonként eltérő stratégiai, taktikai elképzelésekkel találkozunk. A tanbeli szempontok mellett ugyanis a Szentszéknek, a püspököknek és papoknak pasztorális megfontolásokat is figyelembe kellett venniük.

A konferencia célja Magyarország, Lengyelország, Csehszlovákia, Románia és Jugoszlávia példáján keresztül annak vizsgálata, vajon a katolikus egyház milyen módokon tett kísérletet arra, hogy a térség katolikus közösségeit, és a szentségek kiszolgáltatásához elengedhetetlen egyházi struktúráit megőrizze.

A Római Magyar Akadémián szervezett nemzetközi konferencia többek között arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy az egyházi közelmúlt feltárásához és megismeréséhez elengedhetetlen a kommunizmus mindennapi valóságához való viszonyulás szélesebb közép-európai kontextusban való vizsgálata, és egyúttal a világegyház (Róma) szempontjainak figyelembe vétele.

A konferencián szó lesz a közép-európai vértanúk tanúságtételéről, a jezsuita rend terveiről a kommunista-ellenes propaganda megszervezésére vagy éppen a szentszék püspök-kinevezési stratégiáiról Magyarországon és a Jugoszláviában folytatott vatikáni keleti politikáról.

Az előadások egy részében olyan neves egyházi és laikus személyek kommunizmussal szembeni magatartását elemzik, mint Mindszenty József, Márton Áron, Stefan Wyszyński vagy éppen Szekfű Gyula. Új módszertani kérdések felvetését ígérik a magyarországi laikus hívek magatartását, illetve a csehszlovákiai papi békemozgalom 1968 utáni működését vizsgáló előadások. A szakmai tanácskozás jelentőségét mutatja, hogy megnyitásán részt vesz Szászfalvi László egyházügyi, és Rétvári Bence parlamenti államtitkár.

A konferencia a Római Magyar Akadémia, Magyarország Szentszéki Nagykövetsége, a Pápai Magyar Egyházi Intézet, a Pápai Gergely Egyetem, a Római Lengyel Akadémia, valamint a római Francia Intézet – Centre Saint Louis együttműködésével, és a Történettudomány Pápai Tanácsa védnökségével valósul meg.

Bővebb információ: 06689671; accadung@tin.it
https://roma.balassiintezet.hu
http://www.facebook.com/Accadung
Fejérdy András PhD; e-mail: afejerdy@bbi.hu; tel: 066896730
All the contents on this site are copyrighted ©.