2012-04-14 19:30:37

Kardinal Robert Sarah o dragovoljstvu u Europi


Predstavljajući 13. travnja izvješće s europskoga skupa o dragovoljstvu, kardinal Robert Sarah, predsjednik Papinskoga vijeća Cor Unum istaknuo je da u Europi ima 140 milijuna različitih vrsta dragovoljaca i da su većina kršćani od kojih najviše katolika. Oni se svojom sturčnošću, a ponajviše nošeni ljubavlju prema potrebama drugih, posvećuju služenju kadšto u karitativnim i socijalnim crkvenim ustanovama, kadšto pak u drugima i to ne samo u svojim domovinama, nego po svemu svijetu gdje su uočili da su potrebni. Valja stoga voditi računa ne samo o njihovoj dobroj volji i predanosti, nego također i o njihovu odgoju i duhovnom rastu tako da istodobno budu i svjedoci Božje ljubavi koja ih nadahnjuje kada djeluju za dobro bližnjih i čovječanstva.
All the contents on this site are copyrighted ©.