2012-04-10 17:48:16

Misijska molitvena nakana za mjesec travanj


Da uskrsli Krist bude znak sigurne nade za muškarce i žene afričkoga kontinenta – misijska je molitvena nakana Crkve za mjesec travanj. Za ljude afričkoga kontinenta, Pashalno je otajstvo, a to znači uskrsli Krist, znak sigurne nade, što je tijekom cijele povijesti Crkve bilo očito u svim misionarskim pothvatima na svim meridijanima i paralelama. To je očito i danas. I to ne samo u krajevima kamo prvi put dospijeva Radosna vijest, nego i u krajevima gdje je doista potrebna nova evangelizacija, ponovno urastanje u otajstvo Isusove pobjede unatoč svim lošim iskustvima na društvenom planu, u gospodarstvu, politici, zdravstvu, školstvu, zabavi, športu…. Tako kršćani, gdje god bili, upravo snagom Isusove pobjede postaju sigurni znak nade čovječanstvu. Molimo stoga da se to dogodi i u nama i na svemu svijetu, a napose u Africi.
All the contents on this site are copyrighted ©.