2012-03-25 10:16:55

Մեսսիքոյի ՝՝Քրիսթօ Տէ Էլ Գուպիլեթէ՝՝ Կոչուած Յիսուսի Արձանը ու Սրբավայրը։


RealAudioMP3 ՝՝Քրիստոս Թագաւորի՝՝ այս հռչակաւոր պղնձեայ հսկայական Յուշարձանը,խորհրդանիշ՝ Մեսսիոքյի կաթողիկէութեան, կը գտնուի ծովի մակերսէն 2579 մեթր բարձրութիւն ունեցող Քուպիլեթէ բլուրին վրայ որը միաժամանակ Մեսսիքոյի Հանրապետութեան ճշգրիտ կեդրոնն է ։
՝՝Քրիստոս Թագաւորը՝՝ ներկայացնող այս արձանը շատ սիրուած ու մեծարուած է մեսսիքացիներէն նաեւ իր պատմական նշանակութեան համար։ Արդարեւ այսօրուայ արձանը որ կը տեսնենք, հինգերորրդն է որ կը բարձրանայ,եւ թէ պատմութիւնը որ կը կանխէ մաս կը կազմէ Մեսսիքոյի կաթողիկէութեան տառապանքներուն եւ յոյսերուն։

Յուշարձանը երկու մասերէ բաղկացած է ՝՝Սրբավայրը՝՝ որ շրջանակաձեւ է եւ ՝՝Արձանը Քրիստոսի՝՝ (հելլենական ոճով)որ շրջանակաձեւ Սրբավայրի Գմբէթին վրայ բարձրացած է , երկու հրեշտակներով,մէկը աջ, իսկ միւս ձախ կողմը (որոնք ունին երեք մեթր բարձրութիւն) որ Փրկչին կը նուիրեն երկու ՝՝թագեր՝՝ , մին կը խորհրդանշէ ՝՝Նահատակութիւնը ՝՝ իսկ միւսը ՝՝Թագաւորութիւնը՝՝։

՝՝Քրիստոս Թագաւորը՝՝ ներկայացնող պղնձեայ այս արձանը , աշխարհի ամենէն բարձրն է (որպէս պղնձեայ) ըստ զայն յղացողին՝ քանդակագործ ֆիտիաս Էլիզոնտօ-ի (1891-1979) որ ուզած էր ներկայացնել ՝՝ Աստուածային Թագաւորութիւնը Քրիստոսի ՝Տիեզերքի Թագաւորի՝՝, կերպով մը Գահակալութիւնը Փրկիչին Մեսսիքոյի սրտին մէջ,հայցելու համար՝ խաղաղութիւն ու պահելու համար Հաւատքը ։
All the contents on this site are copyrighted ©.