2012-03-22 12:27:20

Ե Ո Ւ Ք Ա Թ
Կամ, Քրիստոնէականը` բացատրուած երիտասարդներուն


Զրոյց Տասն­իններորդ – Գլուխ Ա. ­ԿԸ ՀԱՒԱՏԱՄ ՀՕՐ ԱՍՏՈՒԾՈՅ (10)
Մարդկային արարածը (2)
Հարցում թիւ 60. Ինչու՞ Յիսուս մարդկութեան լաւագոյն տիպարն է։
Յիսուս­Քրիստոս առանձնայատուկ է, որովհետեւ ոչ միայն մեզի ցոյց կու տայ Աստուծոյ ճշմարիտ բնութիւնը, այլ նաեւ իրական մարդկութեան տիպարն է։
Յիսուս տիպար մարդէն առաւել կատարեալ է։ Նոյնիսկ երեւութապէս արտակարգ մարդիկ, իրականին մէջ մեղաւորներ են։ Ուստի ոչ մէկը կրնայ բացարձակ տիպարն ըլլալ մարդկային էակին։ Սակայն Յիսուս առանց մեղքի էր. ինչ որ է իսկապէս մարդկային բնութիւնը եւ այն ինչը որ մարդս կը դարձնէ անհունապէս սիրելի, կարող ենք տեսնել միայն Յիսուս­Քրիստոսի մէջ, այն որ ընգրկեց մարդկային բոլոր բնութիւնը, բացի մեղքէն (Եբրայեցւոց, 4,15)։Յիսուս, Աստուծոյ Որդին, հարազատ ճշմարիտ մարդն է։ Իր մէջ` մենք կը հասկնանք թէ ինչպէս Աստուած ուզեց որ ըլլան մարդիկը։
Հարցում թիւ 61. Ի՞նչ բանի մէջ կը կայանայ հաւասարութիւնը մարդոց միջեւ։
Բոլոր մարդիկը հաւասար են իրարու որովհետեւ ծնունդ առած են Աստուծոյ ստեղծագործ սէրէն։ Բոլոր մարդիկը ունին միակ Փրկիչ մը, որ է Յիսուս։ Բոլոր մարդիկը, ի վերջոյ, սահմանուած են իրենց երջանկութիւնն ու յաւիտենական երանութիւնը գտնել Աստուծոյ մէջ։
Այսպէսով բոլոր մարդիկը իրարու քոյր­եղբայր են։ Քրիստոնեաները պէտք չէ զօրակից ըլլան միայն ուրիշ քրիստոնեաներու, այլ բոլոր մարդոց. Հարկ է որ անոնք ուժգնօրէն մարտնչին ամէն տեսակ բաժանմունքերու դէմ, ըլլան անոնք ցեղային, սեռային կամ տնտեսական, մարդկային ընտանիքէն ներս։
All the contents on this site are copyrighted ©.